Arkiv for dansk litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur er et projekt der formidler adgang til den klassiske danske litteratur

Arkiv for Dansk Litteratur (adl.dk) giver adgang til den klassiske danske litteratur. 78 forfatterskaber – fra 1100-tallets Saxo til Gustaf Munch-Petersen (1912-1938) – lagt ud i fortrinsvis tekstkritiske og kommenterede udgaver; dels i faksimileversion, dels i søgbar tekstversion.

Til forfatterskaberne knytter der sig et forfatterportræt med orientering om biografiske forhold, centrale værker og temaer, værkernes modtagelse og efterliv samt en bibliografi. Tilsammen en elektronisk litteraturhistorie på ca. 2.100 bogsider.

Direktør Lasse Horne Kjældgaard indkaldte i starten af 2013 en række interessenter til et møde hvis formål var at kortlægge selskabets ønsker og idéer til en evt. videreførelse og opdatering af Arkiv for Dansk Litteratur; teknisk såvel som redaktionelt. Målet med mødet var at samle argumenter og idéer til at kunne målrette en ansøgning om fornyet støtte til Arkiv for Dansk Litteratur. I kølvandet på dette møde – men ganske uafhængigt heraf – fik selskabet i februar besked om at der langt om længe synes at være udsigt til at Arkiv for Dansk Litteratur kan træde ud af det dødvande som webstedet (teknisk og redaktionelt) har været i siden 2006. (Publikumsmæssigt går det fornuftigt; i alt ca. 1.200 besøger webstedet på hverdage). Således deltog Nicolas Reinecke-Wilkendorff og Laurids Kristian Fahl i et møde på Det Kongelige Bibliotek den 25. februar, hvor det bl.a. blev foreslået at teksterne på Arkiv for Dansk Litteratur skal være blandt de første der flyttes i forbindelse med oprettelsen af Det Kongelige Biblioteks nye infrastruktur for »det digitale bibliotek«. Herudover har Det Kongelige Bibliotek afsat midler til at undersøge mulighederne for en helt ny formidlingsplatform. Til det formål er udviklingskonsulent Helga Mohr, Det Kongelige Bibliotek, blevet tilknyttet Arkiv for Dansk Litteratur som delprojektleder, mens ph.d.- stipendiat Krista Rasmussen, Københavns Universitet, skal udkaste en vision for en ny formidlingsstrategi såvel som skitsere mulighederne for en videreførelse af de forfatterskaber der er blevet frigivet siden 2008, hvilket drejer sig om Marie Bregendahl (1867-1940), Bodil Bech (1889-1942), Jens Gielstrup (1917-1943), Ludvig Holstein (1864-1943), Nis Petersen (1897-1943) og Henrik Pontoppidan (1857-1943).

Gå til Arkiv for Dansk Litteratur