Danmarks gamle Ordsprog

Danmarks gamle Ordsprog er den videnskabelige standardudgave af danske ordsprog. I sit anlæg adskiller den sig fra andre udgaver ved at lægge samlinger af ordsprog til grund for udgivelsen, hvor andre værker har valgt det enkelte ordsprog som udgangspunkt. I alt 27 samlinger fra perioden 1500-1700 udgives i bogform (i nytryk eller faksimile); det samlede antal ordsprog er ca. 33.000. Den valgte form giver forskeren mulighed for at undersøge de enkelte samlinger, men det betyder også, at et register bliver en uundværlig indgang til værket, hvis man fx vil se, hvordan et ordsprog har ændret sig gennem tiden. 

For at projektet kan afsluttes, mangler bind III (Ribekredsens ordsprogssamlinger) og bind VIII (registre). Manuskriptet til bind III har passeret tilsynet. Det har vist sig nødvendigt at supplere udgivelsesarbejdet med det stykke af håndskriftet Rostgaard 48, 8°, der indeholder Peder Syvs afskrift af Anders Sørensen Vedels samling; dette arbejde ligger p.t. stille. 

Udkommet:

I,1-2: Peder Låles Ordsprog, 1979
II: »Hans Thomissøns Ordsprog« & Poul Enevoldsen: Farrago, 1977
IV: Problemata et Proverbia moralia & Hans Christensen Sthens Ordsprog, 1987
V: Daniel Matras: Proverbes, 1981
VI: Samlinger fra 17. århundrede, 1980
VII,1-2: Peder Syv: Aldmindelige Danske Ordsproge, 1983-1988