Danske Klassikere

Danske Klassikere er en fortløbende serie af litterære hovedværker omspændende de sidste fire århundreder – foreløbig fra Thomas Kingo (1634-1703) til Hans Scherfig (1905-79). Der er nu udgivet omkring 100 titler i serien, hvis formål er at give læseverdenen mulighed for at erhverve billige, holdbare og pålidelige udgaver, hvor teksterne er eftergået kritisk og forsynet med oplysende kommentarer og efterskrifter. Titlerne lagerføres i 15 år.

Danske Klassikere omfatter altså en række hovedstykker i den danske digtekunsts historie – og nogle, der burde være det. Serien udgøres ikke kun af guldrandede klassikere, men også af værker, der i dag med urette er ganske ukendte, selv om de i samtiden nød stor anerkendelse. Hovedvægten i titlernes antal ligger på 1800-tallet, især efterhånden på slutningen. Det er redaktionens ønske, at også titler fra det 20. århundrede med tiden vil udgøre en markant del af Danske Klassikere. Ikke kun ud fra litteraturhistoriske kriterier, men mest af alt fordi bøgerne er værd at læse, har en kvalitet, der gør dem til en udfordring for læserne netop nu, samtidig med at de gør indtryk som stemmer fra en nu efterhånden (fjern og) fremmed tid.

Redaktionens arbejde har i det forløbne år været koncentreret om den fortsatte afvikling af igangværende udgivelsesprojekter, dog med igangsættelse af enkelte nye udgivelsesprojekter. Hertil kommer de genoptryk, som løbende forberedes, førstkommende Knud Sønderbys to romaner Midt i en Jazztid og To Mennesker mødes, der i juni 2018 udkommer i 2. udgave i seriens ‘nye’ udstyr. Desuden er et 2. oplag af Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier samt en 2. udgave af Jens Baggesens Labyrinten på trapperne.

Planlægningen af kommende titler foregår med skyldig hensyntagen til  uligevægten i titlernes kronologiske fordeling, til den skæve kønsfordeling og til åbenlyse mangler, hvad angår forfattere og værker, eksempelvis den sparsomme repræsentation af titler fra Guldalderen (Adam Oehlenschläger: Digte, 1803), N.F.S. Grundtvigs forfatterskab (Nyaars-Morgen, 1824) eller savnede titler som Fr. Paludan-Müllers versroman Adam Homo, 1842-1849, og Amalie Skrams Forraadt fra 1892. Sideløbende hermed bringes serien ind i nyere tid med udgivelsen af Sonja Haubergs Syv Aar for Lea fra 1944, Paul la Cours Fragmenter af en Dagbog fra 1948, Anders Bodelsens novellesamlinger Drivhuset og Rama Sama fra henholdsvis 1965 og 1967 samt to bind med Klaus Rifbjergs tidligste digte.

Arbejdet med seriens hjemmeside (danskeklassikere.dk) er genoptaget.  Hjemmesiden vil meddele nyheder om igangværende udgivelsesarbejder, nyudgivelser og genoptryk.

Oversigt: Se liste over udkomne titler