Danske Klassikere fra Middelalderen

Projektet udgiver over 30 centrale middelalderlige tekster på deres gammeldanske originalsprog og i oversættelser til moderne dansk. Teksterne udgives online i tre versioner: en meget håndskriftnær version, en let moderniseret version og en oversættelse. Oversættelserne udkommer desuden i seks illustrerede trykte bind. Projektet vil være til gavn for forskere inden for humaniora, teologi, samfundsvidenskab og jura samt gymnasieelever, universitetsstuderende og almindelige, nysgerrige læsere.

Teksterne, der i dag er så godt som utilgængelige for andre end ganske få fagfolk, tegner til sammen et rigt facetteret billede af dansk middelalder. Projektet vil således både åbne nye perspektiver for forskningen og bidrage til en øget bevidsthed om vores fælles kulturarv. Den lange række af tekster udgives og oversættes i tre tematiske delprojekter, der til sammen afspejler den dansksprogede middelalderlitteraturs spændvidde:

 

  1. Det høviske ideal
  2. Historie og verden
  3. Viden og tro