Digitalisering af Meyers Fremmedordbog

Meyers Fremmedordbog er en klassiker blandt fremmedordbøger, udgivet i mange oplag og udgaver. Ludvig Beatus Meyer (1780-1854) udsendte første gang værket i 1837 under titlen Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader; tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser.

Digitaliseringen af Meyers Fremmedordbog gør med ét værket tilgængeligt for mange flere brugere og kan være med til at give det fornyet opmærksomhed.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab besluttede at lade fremmedordbogen digitalisere efter samme model som Ordbog over det danske Sprog og Holberg-Ordbog, dvs. dobbeltindtastning og efterfølgende kollationering og fejlretning hos firmaet TQY Doublekey i Nanjing, Kina, med efterbehandling hos Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften ved universitetet i Trier.

Meyers Fremmedordbog er med sine 80.162 opslagsord den største fremmedordbog der er lavet for dansk. Alene derfor vil man i den finde mange ord som man må se forgæves efter i andre værker. Men i sagens natur er den især værdifuld som supplement til ODS ved læsning af litterære og faglige tekster fra samme periode.

Den udgave der er brugt ved digitaliseringen, er 8. udgave fra 1924 ved J.P.F.D. Dahl og F.V. Dahl, senest udgivet i et fotografisk optryk på Gads Forlag i 1998 med forord af DSL's daværende administrator, Iver Kjær.

Meyers Fremmedordbog publiceres efter venlig tilladelse fra rettighedshaverne, Frederik Viggo Dahls arvinger, og forlaget Gyldendal og er finansieret af Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond.

Slå op i Meyers Fremmedordbog.