Erik Pontoppidan: Grammatica Danica

Den første rigtige grammatik over det danske sprog, Erik Pontoppidans Grammatica Danica fra 1668, findes stadig ikke på dansk. Det er en mangel.

Projektet har til formål at styrke interessen for dansk ved at etablere forbindelse til det historiske aspekt i arbejdet med sproget.

Sten Ebbesen har i 2016 overtaget hvervet som oversætter og kommentator. Han har udarbejdet et foreløbigt regelsæt for oversættelsen, lavet en præliminær oversættelse af godt 10 % af den knap 400 sider lange tekst og lavet udkast til kommentar til det oversatte. Sonderingerne har vist at selv en forholdsvis spartansk kommentar nødvendigvis må blive ganske lang, da Pontoppidan

  • (1) forudsætter en betydelig mængde viden som ikke længere er almenviden,
  • (2) videregiver en del forældet information om etymologi o.l. som må både forklares og rektificeres,
  • (3) arbejder med grammatiske kategorier som kun delvis har overlevet til vore dage, og
  • (4) bringer mange eksempelord som enten helt er gledet ud af sproget eller kun vanskeligt er genkendelige for en moderne læser.

Nøjere regler for oversættelse og kommentar må fastsættes i samarbejde med tilsynet.

Da udgiveren i den nærmeste fremtid arbejder på færdiggørelsen af det sidste bind i Corpus Philosophorum Danicorum Medii Aevi, kan Grammatica Danica næppe blive klar til offentliggørelse før tidligst om to år.