Formidling af Ludvig Holbergs forfatterskab

Kernen i dette projekt, som er en forlængelse af projektet Ludvig Holbergs Skrifter, er dels ortografisk bearbejdning af et bredt udvalg af Holbergs dansksprogede tekster, dels nyoversættelse af to centrale latinsksprogede værker, Levnedsbrevene og Epigrammerne.

Selv om netudgaven Ludvig Holbergs Skrifter i vidt omfang tilbyder sproglig hjælp, er der ingen tvivl om at originalteksternes skriftbillede udgør en alvorlig barriere for nutidens læsere. Som et supplement til den tekstkritiske udgave foreligger nu nænsomt moderniserede versioner af udvalgte tekster, udarbejdet på baggrund af et sæt detaljerede retningslinjer for en bearbejdning af Holbergs dansk, hvor grundprincippet er at ortografi, interpunktion og afsnitsinddeling normaliseres, men ordvalg og syntaks lades urørt.

De udvalgte tekster der bearbejdes, er: komedierne, de moralfilosofiske essays, Peder Paars, Skæmtedigtene, Natur- og Folkeretten samt dele af Danmarkshistorien. De normaliserede tekster skal sammen med nyoversættelser af Niels Klim og Epigrammerne (ved Peter Zeeberg) samt Levnedsbrevene (ved Ole Thomsen) publiceres i to former, dels som del af netudgaven, Ludvig Holbergs Skrifter, hvor de både vil kunne læses for sig og parallelt med originalteksterne, dels i bogform. I netudgaven vil de bearbejdede tekster have samme adgang til punktkommentarer som originalteksterne. I bogudgaven er hvert bind være udstyret med en gloseliste og diverse appendikser med realoplysninger.

Bogudgivelsen, Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker, omfatter 22 bind samt en særudgave med udvalgte tekster i ét bind og udgives i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag, der som del af projektet endvidere vil stå for diverse formidlende aktiviteter, herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug i gymnasiet samt foredrag m.m. i Folkeuniversitetets regi.

Det sidste af de 22 bind udkom 6. september 2018.

Holberg 1-22 Køb Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker på Syddansk Universitetsforlag hjemmeside.