Georg Brandes: Berlin som tysk Rigshovedstad

Berlin som tysk Rigshovedstad, 1885, er ordnet i 67 tematiske kapitler, der opsamler Georg Brandes’ (1842-1927) erindringer og indtryk fra årene 1877-1883, oprindeligt publiceret i danske, norske og svenske dagblade og tidsskrifter.

Udgaven, der følger førsteudgaven, men gør rede for forholdet til de underliggende artikler og senere ændringer, gengiver de oprindelige illu­strationer, der blev udeladt ved optrykket i Samlede Skrifter. Bogens godt 500 sider tekst foreligger opsat. Kommentarer, tekstkritik, og registre er under fortsat bearbejdning.