Georg Brandes' Correspondance, 2ᵉ Série

Bindene med Georg Brandes’ (1842-1927) brevvekslinger med ungarske, tysk-østrigske, russiske og polske kulturpersonligheder indgår i udgaven af Georg Brandes’ Correspondance. Den første serie udkom 1952-1966 og medtog kun få, meget store brevvekslinger med udvalgte forfattere. Anden serie sigter bredere og omfatter derfor flere korrespondenter og litterære miljøer, der dokumenterer Georg Brandes’ internationale indflydelse.

Den ungarske brevveksling: I samarbejde med Prof. Dr. András Masát, Andrássy Universität Budapest, er manuskriptet revideret. Transskriberingen af brevene er gennemgået i samarbejde med dr. Eike Nebelin. Manuskriptet er godkedt af tilsynet, og arbejdet med at tilvejebringe finansiering er indledt.

Den tysk-østrigske brevveksling: På grund af udgivernes øvrige arbejde og sygdom skrider arbejdet langsomt frem, men arbejdet kan forhåbentlig afsluttes i 2015-2016.

Den russiske brevveksling: Brevvekslingen er midlertidigt taget af programmet.