Georg Brandes. Digitale Hovedstrømninger

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har som led i det Carlsbergfond-finansierede Semper Ardens-projekt Digitale Hovedstrømninger / Digital Currents pr. juni 2016 påtaget sig arbejdet med at tilvejebringe en ny udgave af Georg Brandes’ Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur (1872-1890).

Det drejer sig om en digital, tekstkritisk og kommenteret udgave. Førsteudgaverne af de seks bind danner tekstgrundlag, og udgaven bliver forsynet med et selektivt variantapparat, der skal afspejle de ændringer teksten undergik i senere udgaver fra Brandes’ levetid. Nogle af disse ændringer havde rod i de tidlige oversatte udgaver af værkerne, og disse oversættelser vil også blive inddraget i udgivelsesarbejdet. Udgaven indgår i et forskningsprojekt om Hovedstrømninger som transnational begivenhed. Til at formidle denne tekstdynamik udvikles der en visningsmulighed som illustrerer de historiske tekstlag.

Det som udgangspunkt enormt krævende kommenteringsarbejde, der udmønter sig i tekstkritiske noter, real- og verbalkommentarer, gribes pragmatisk an. Realkommentaren begrænser sig til først og fremmest personer, værker og citater. I samarbejde med Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, vil teksten blive linket til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs digitale udgave af Ordbog over det danske Sprog. Et klik på et ord i Brandes’ tekst vil således udløse opslag i ordbogen.

Introduktionerne til de enkelte bind af Hovedstrømninger og til værket som sådan forfattes i dialog med redaktionen af et hold eksterne skribenter med dansk, tysk, fransk hhv. engelsk litteratur- og kulturhistorie som ekspertiseområder. Introduktionerne skal redegøre for teksternes tilblivelse, indhold og modtagelse. Det sidste punkt er centralt med tanke på teksternes transmission ud i verden og op i det 20. og 21. århundrede.

Organisation  

Redaktion (DSL)

Hovedredaktør: Jens Bjerring-Hansen

Filologisk redaktion: Jeppe Barnwell, Nicolas Reinecke Wilkendorff, Gert Posselt, Ida Marie Klahn

IT-udvikling: Thomas Hansen, Jonas Nielsen, Nicolai Hartvig Sørensen

Studentermedhjælp: Gustav Valdemar Strange, Asger Berndsen, Sarah Elisabeth Clement Toftager

 

Eksterne deltagere

Postdoc: Monica Wenusch (RUC)

Skribenter: Per Dahl (AU), Anders Engberg-Pedersen (SDU), Torben Jelsbak (KU), Carsten Meinert (KU), Adam Paulsen (SDU), Robert Rix (KU), og Anna Sandberg (KU)

Sprogteknologer: Bart Jongejan og Sussi Olsen (CST, KU)

 

Fagligt tilsyn (DSL)

Flemming Lundgreen-Nielsen og Per Øhrgaard

 

Advisory board

Narve Fulsås (Tromsø), Mads Rosendahl Thomsen (AU), Martin Zerlang (KU) og Timothy Tangherlini (UCLA)

 

Projektledelse

Projektleder: Lasse Horne Kjældgaard (RUC), lhok@ruc.dk

Vice-projektleder: Jens Bjerring-Hansen (DSL), jbh@dsl.dk

Finansiering

Carlsbergfondet

 

Skriv til: brandes@dsl.dk