Hans Christensen Sthens Skrifter I-IV

Udgiver: Jens Lyster, under medvirken af Jens Højgaard
Tilsynsførende: Merete K. Jørgensen og Flemming Lundgreen-Nielsen
Finansiering: Det sønderjyske Salmelegat, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Thomas Laubs Mindefond

Hans Christensen Sthen (1544-1610) var latinskolerektor og prædikant i Helsingør, siden provst i Malmø, og forfatter til 11 småskrifter af kristeligt opbyggelig eller moraliserende karakter. Flere af disse udkom i mange oplag op gennem 1600-tallet. Sthens læredigt Lyckens Hiul blev endnu trykt i 1737, og hans prosabønner udkom og blev læst frem til ca. 1770. Af hans salmer har 16 fundet vej til Den Danske Salmebog, 2002, og en lille håndfuld hører stadig til de hyppigst sungne.

Sthens forfatterskab formidlede de dengang nyeste tendenser i europæisk andagts- og opbyggelseslitteratur, idet Sthen havde sans for, hvad der rørte sig i tiden og med held lod sig oversætte eller gendigte til dansk. Således var han levende optaget af den del af den lutherske trestandslære, der behandler ægteskabet og forholdet husfader/herskab og tyende. Den faretruende jesuitiske aktivitet i Østersøområdet advarede han imod længe før nogen anden.

Bind III-IV er sat, og der er læst sidstekorrektur. Bind III på 326 sider omfatter poetiske skrifter (salmer, brudevise, læredigt) og prosaiske trøsteskrifter fra Sthens tid i Helsingør, heriblandt en oversættelse af kirkefaderen Cæcil Cyprians pestprædiken »De Mortalitate«. Bind IV, der afsluttes med omfattende registre, er på 404 sider og rummer et polemisk skrift imod jesuitterne, et skrift om ægteskabet og et om tyendets plads i samfundet og endelig en adelig ligprædiken. Skrifterne i bind IV stammer fra Sthens tid i Malmø. De to bind forventes at udkomme i slutningen af 2015.

Udkommet:

I: En liden Vandrebog, 1994
II: Christelige oc vdkaarne Bøner og En liden Haandbog, 2003