Henrik Pontoppidans store romaner

Henrik Pontoppidan (1857-1943) regnes blandt de betydeligste skønlitterære forfattere i dansk litteraturhistorie, berømt især for sine tre store romaner Det forjættede Land (1891-95), Lykke-Per (1898-1904) og De Dødes Rige (1912-16) – og berygtet for sine stadige omarbejdelser af dem og forfatterskabets øvrige tekster.

»Fra den første skitse til den sidste bog, som udkom få måneder før den 86 årige digters død, rettede og omarbejdede han sine fortællinger, om og om igen! Det er ikke bare en litteraturhistorisk specialitet. Det er et af de vigtigste træk i denne forfatterpersonlighed«, skrev Thorkild Skjerbæk i Dansk Udsyn fra 1957.

Henrik Pontoppidans forfatterskab er i udpræget grad et dynamisk forfatterskab i evig dialog med sig selv, et forfatterskab i bevægelse, hvor værkerne ændres op til flere gange, og hvor variansen, relationen mellem de forskellige versioner, også har betydning. Som sådan udgør forfatterskabet en udgivelsesteknisk udfordring. Hvilken version skal man udgive? Den første? den sidste? den bedste? dem alle?

I 1997 udgav Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal Det forjættede Land i en kritisk og kommenteret udgave ved Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild. Udgaven, der var gengivet efter førsteudgaven og i tillæg indeholdt en cd-rom (ved Karsten Kynde) med samtlige versioner af værket til og med femte udgave og med muligheder for sammenligning, var tænkt som første titel i en samlet kritisk og kommenteret udgivelse af de store romaner. Projektet måtte dog pga. manglende finansiering stilles i bero.

Takket være en bevilling fra Carlsbergfondet har arbejdet kunnet genoptages på et revideret grundlag.

Henrik Pontoppidans store romaner er planlagt som et frit tilgængeligt digitalt tekstarkiv, der foruden de af Henrik Pontoppidan reviderede udgaver af de tre store romaner (både søgbar tekst og digitale faksimiler) indeholder alle kendte forarbejder, hertil desuden kommentarer (til førsteudgaverne) og tekstkritiske noter, introducerende efterskrifter samt en række ressourcetekster om forfatterskabet.

Den digitale udgave følges af en traditionel kritisk og kommenteret bogudgivelse af de tre værker, der imødekommer en bredere læserskares behov. En forskningsdimension er tilføjet i form af en ph.d.-stipendiat, der skal udforske variansen mellem romanernes versioner og præsentere en sammenfattende karakteristik af Pontoppidans arbejdsmåde.

Projektet gennemføres i perioden 2023-2025.