Bibliografi over Herman Bangs forfatterskab

En kortlægning af det trykte forfatterskab fra debuten i 1877 til den sidste artikel i 1912.

Herman Bangs (1857-1912) forfatterskab er slidstærkt. Det udgives, det dramatiseres og filmatiseres, og det er genstand for stigende forskning. Hidtil har det imidlertid savnet den offentligt tilgængelige bibliografi, som kunne dokumentere dets art og omfang. Det rådes der nu bod på med en kortlægning af det trykte forfatterskab i Bangs egen tid, fra debuten i 1877 til den sidste artikel i 1912. Desuden medtages de posthume tryk, der foreligger, således at hele det trykte forfatterskab vil være registreret, når bibliografien udkommer – på nettet.

Netversionen, som er modtagelig for optagelse af evt. nye, ukendte tekster af Bang, ses af DSL og Velux Fonden som den første, praktiske fremtrædelsesform før bogudgaven. Bibliografien vil blive tilgængeliggjort på nettet i 2015 i en betaversion.