Jens Baggesen: Labyrinten

Værket er af Henning Fenger blevet kaldt »det 18de århundredes originaleste prosaværk«, men siden det første gang blev trykt i to bind 1792 og 1793, har Jens Baggesens (1764-1826) følsomme rejsebeskrivelse fra revolutionsåret 1789 kun kunnet læses i beskårne og hårdt redigerede udgaver. Opgaven går da ud på at tilvejebringe en kritisk og kommenteret udgave af den oprindelige helhed. Beslutningen om at udgive helheden og ikke nøjes med nok så veloplagte klassikeruddrag har betydning for kommentarniveauet: Ved at punktkommentere værkets lokale kontekst får man et klarere billede af Baggesens mellemværende med sin samtid.

Udgaven nærmer sig sin afslutning. Der stiles efter to tekstbind og et kommentarbind. Sidstnævnte udgøres af omfattende punktkommentarer, en efterskrift til værket samt de tre mindre tekstprøver, hvormed Baggesen i 1791 henvendte sig til de potentielle subskribenter i tidsskriftet Minerva. Værket er udsendt i serien Danske Klassikere og udkommet i efteråret 2015.