Johannes V. Jensen: Den gotiske Renaissance

I 1901 udgav Johannes V. Jensen (1873-1950) to betydelige bøger: Vinteren (Kongens Fald, 3. del), en kunstnerisk tribut til og måske også afsked med 1890’er-dekadencen, og Den gotiske Renaissance, en fanfareagtig velkomsthilsen til modernitetens og teknikkens nye århundrede. Sidstnævnte er en art sammenskrivning af avisreportager hjemsendt fra Spanien, hvor Jensen i sommeren 1898 dækkede den Spansk-Amerikanske Krig (eller rettere: den sociale turbulens på hjemmefronten, som krigshandlingerne i filippinske og cubanske farvande gav anledning til), samt fra Paris, hvor han i sommeren 1900 dækkede den store Verdensudstilling, opfattet som et gennembrud for den »gotiskhed«, som hans spanske oplevelser ikke havde rummet forvarsler om, men som de nordisk-angelsaksiske befolkninger havde gjort sig klar til.

Den gotiske Renaissance har da på forunderlig vis den modsætning indbygget i sig, som den programmatisk viser ud over. Den er således langt mere litteraturhistorisk interessant, end udgivelseshistorien antyder: ét optryk, gengivet efter originalen, men ukommenteret og knap nok korrekturlæst.

Hertil kommer, at selve forholdet mellem de oprindelige avisartikler og den ’endelige’, redigerede tekst fordrer en opmærksomhed, som det endnu dårligt har fået. Udgaven vil følgelig omfatte Den gotiske Renaissance fra 1901 som grundtekst, suppleret med de originale avisartikler fra Social-Demokraten og Politiken, og med tilføjelse af kommentarer og efterskrift.  Tillige vil udgaven medtage et par ’spanske’ artikler, som ikke blev tilgodeset ved redaktionsprocessen i 1901. 

Manuskriptet revideres efter tilsynets gennemlæsning; arbejdet forventes færdiggjort ultimo 2018.