Ludvig Holbergs Skrifter

Samarbejde med Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Projektet etablerede 2009-2015 webstedet holbergsskrifter.dk.

Ludvig Holbergs store forfatterskab står centralt i både dansk og norsk litteratur.  I dag er komedierne nok det han kendes bedst for, men Holberg bevægede sig inden for en lang række andre genrer: Det parodiske helte-epos Peder Paars, den utopiske roman Niels Klim, hans store og skelsættende danmarkshistorie, den levende selvbiografi  og de omfattende samlinger af moralfilosofiske essays, hvormed Holberg introducerede denne genre på dansk – for at blot at nævne nogle udpluk af  hans righoldige forfatterskab, der strækker sig over perioden fra 1711 til hans dødsår 1754.

En moderne samlet udgave af Holbergs værker findes imidlertid ikke. Det er baggrunden for at Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen nu har igangsat en storstilet udgivelse af Holbergs skrifter på internettet og i bogform.

Projektet har to hovedmål: Det ene er at etablere pålidelige, tekstkritiske udgaver af Holbergs værker, det andet at formidle værkerne til såvel forskere som en større offentlighed. Alle teksterne vil blive forsynet med kommentarer og introduktioner, der både skal hjælpe til at sikre den umiddelbare forståelse og sætte Holbergs tekster ind i en bredere litteratur- og idehistorisk sammenhæng.

Projektets websted har adressen http://holbergsskrifter.dk og http://holbergsskrifter.no. Her kan man se en betaversion af udgaven med et udvalg af forskellige Holbergtekster. Udgaven offentliggøres i august 2015.

Læs mere om Ludvig Holberg og hans forfatterskab på Arkiv for Dansk Litteratur.