Martin Andersen Nexø: Samlede Fortællinger

I behandlingerne af Martin Andersen Nexøs (1869-1954) omfattende forfatterskab har de store romanværker ofte sat de dele af forfatterskabet i skyggen, der udfoldede sig i andre genrer. Dette gælder ikke mindst kortprosaen. Imidlertid var Nexøs novellistiske forfatterskab ikke blot tilløb til de senere, modne romaner; forfatteren udgav mellem 1898 og 1946 løbende nye fortællinger og samlinger, hvoraf ganske mange har kvaliteter på højde med romanernes. I denne udgave medtages alle de ca. hundrede fortællinger, som forfatteren selv lod udgive i bogform.

Martin Andersen Nexø: Samlede Fortællinger udkommer 28. juni 2013.