ordnet.dk

Ordnet.dk stiller DSL's to store modersmålsordbøger, Ordbog over det danske Sprog og Den Danske Ordbog, til rådighed for søgning. Derved får brugerne adgang til over 300.000 ordbogsartikler der tilsammen dækker det danske ordforråd gennem de sidste 300 år. Man kan finde flere eksempler fra det moderne sprog ved at søge i et tekstkorpus, hvor brugeren også kan lave sine egne sproglige undersøgelser. Via knapper og links er det muligt at bevæge sig mellem de enkelte dele.

En opgave i projektet har bestået i at tilvejebringe en digital version af Ordbog over det danske Sprog (ODS). Værket udkom i 28 bind i årene 1918-56 og er senere blevet udvidet med fem supplementsbind. En første udgave af ODS på nettet blev tilgængelig i 2005, mens en revideret version med bl.a. materiale fra supplementet blev lanceret i 2010. Derved har dette monument i dansk ordbogshistorie fået nyt liv i en tidssvarende form. Redaktionen arbejder løbende med at forbedre både opmærkningen og søgefaciliteterne, ligesom der tilføjes gradvis mere af indholdet fra de fem supplementsbind.
Søg i ODS på nettet

En anden opgave i projektet er at udvikle DSL’s korpusresurser. Et korpus er en stor samling tekster der er opmærket så man kan slå ord og vendinger op og se hvordan de bliver brugt, og foretage forskellige sproglige undersøgelser i materialet. DSL's korpusser er i projektet blevet præsenteret i et nyt udseende under navnet KorpusDK. Siden har fået revideret indhold, forbedret hastighed, stabilitet og nye søgemuligheder. Antallet af tekster vil efterhånden vokse i takt med at nye tekster kommer til.  
Søg i KorpusDK

Man kan få oplysning om det moderne sprog i Den Danske Ordbog. Ordbogens oplysninger om det moderne sprog efter 1950 blev første gang offentliggjort i november 2009. Bestanden af opslagsord opdateres løbende i takt med at der redigeres flere artikler, både til eksisterende ord og til de nye ord der kommer ind i sproget.
Søg i Den Danske Ordbog

Afdelingen er foruden ordnet.dk involveret i andre af DSL's leksikografiske projekter, fx DanNet og Den Danske Begrebsordbog, samt i digitalisering af ældre ordbøger, fx Holbergordbogen og Meyers Fremmedordbog.

ordnet.dk finansieres af Kulturministeriet og Carlsbergfondet og har desuden modtaget støtte fra Augustinusfonden og Det Elektroniske Forskningsbibliotek.

 

Læs pressemeddelelse i forbindelse med