Peder Hegelund: Susanna

Susanna er Peder Hegelunds (1542-1614) gendigtning af Bibelens beretning om den kyske Susanne, som eftertragtes af to vellystninge. Den gode får sin belønning, og de onde får deres velfortjente straf. Hegelund stammer fra Ribe, og med udgivelsen af dette værk vil den påbegyndte række af gamle skolekomedier rimeligt dække de danske landsdele.

Etableringen af selve komedieteksten er tilendebragt, og etableringen af det omfattende mellemspil Calumnia er næsten fuldført. Tilbage står herefter udarbejdelsen af kommentarerne, afsnit om proveniens m.v.

Etableringen af komedieteksten og mellemspillet Calumnia er fuldført. Tilbage står udarbejdelsen af kommentarer, afsnit om proveniens m.v.