Peter Nansens brevvekslinger med Edvard og Georg Brandes

Peter Nansens (1861-1918) brevvekslinger med Edvard og Georg Brandes udgør særdeles vigtige kilder til dansk kulturhistorie. Brevvekslingerne er meget forskellige. Hvor Nansen og Edvard Brandes forholdsvis hurtigt bliver dus, sker dette aldrig i forholdet til Georg Brandes. Brevene tegner meget nuancerede billeder af såvel brevskriver­nes privatliv som deres pro­fessionelle virke, især Edvard Brandes viser sider af sig selv, som ikke tidligere er kommet rigtigt frem.

Det Kongelige Bibliotek opbevarer foruden 201 breve fra Nansen til Edvard og 188 til Georg Brandes også 398 breve fra Edvard og 205 fra Georg Brandes til Peter Nansen. Kun et fåtal af brevene har tidligere været offentlig­gjort, men rummer bl.a. et stykke pressehistorie fra Politikens første tid og følger produktionen af brevskrivernes bøger tæt – diskussioner og overvejelser undervejs – oplagstal, salgstal, opgørelser osv. Brevene kan læses med stort udbytte af alle, der interesserer sig for kulturpersonligheder og for dansk kultur-, litteratur-, presse- og teaterhistorie i perioden fra ca. 1880 til 1920.

Brevene tænkes udgivet som både netpublikation og bog tilføjet et introducerende forord, kommentarer, person- og værkregistre samt enkelte illustrationer.