Peter Seeberg og fiktionens grænser

Projektet er et ErhvervsPhD-forløb, som har til hensigt at undersøge samspillet mellem den danske forfatter og museumsinspektør Peter Seebergs (1925-1999) skønlitterære og faglitterære virke. Hovedformålet er at undersøge den indflydelse, Seebergs museumsarbejde har haft på hans måde at skrive skønlitteratur på, samt den indflydelse, hans skønlitteratur har haft på hans historiske, arkæologiske og anden museumsrelaterede produktion.

Den eksisterende forskning i Seeberg som skønlitterær forfatter og de biografiske og historiske beretninger om ham som museumsmand omtaler ofte en gensidig vekselvirkning mellem hans to virkeområder. Hidtil har ingen dog forsøgt at undersøge nærmere, hvori denne vekselvirkning består. En afgørende årsag til det savnede tværfaglige perspektiv er antageligt, at man har manglet den nødvendige forskningsbaserede infrastruktur.

Det Danske Sprog og litteraturselskab har i forbindelse med sit tidligere udgivelsesarbejde af Peter Seebergs romaner, noveller og kortprosa afdækket og registreret et omfattende materiale af både skønlitterære og faglitterære tekster, foruden et væsentligt antal, som ikke umiddelbart kan kategoriseres. Mange af disse tekster er helt ukendte i forskningen og offentligheden. Det er et delmål med projektet at bearbejde disse registreringer til en annoteret (kommenteret) bibliografi over Seebergs samlede skøn- og faglitterære produktion.