Poul Martin Møllers Skrifter

Poul Martin Møllers (1794-1838) forfatterskab har ikke siden guldalderens Efterladte Skrifter, der udkom i tre udgaver 1839-1856, været udgivet i sin vidtfavnende helhed. I sin korte levetid offentliggjorde Møller meget lidt; en stor del af forfatterskabet foreligger alene i ofte vanskelige manuskripter med talrige varianter. Den nye kritiske, kommenterede udgave er planlagt til at omfatte fem bind. Første bind vil rumme alle de poetiske tekster, både Møllers egne digte og hans Homeroversættelser, og andet bind hovedværket En dansk Students Eventyr, 1824, samt den øvrige prosadigtning. De følgende to bind vil omfatte strøtankerne samt de filosofiske afhandlinger og forelæsninger. I femte bind vil man finde Møllers anmeldelser, hans polemiske indlæg samt endelig et supplement til Morten Borups brevudgave, Poul Møller og hans Familie i Breve, 1976.

I det forløbne år er den overvejende del af Møllers trykte skrifter lagt op på den digi­tale udgaves foreløbige hjemmeside: pmm.dsl.dk. Der er arbejdet videre med gengivelsen af tilblivelsesvarianter i de manuskriptbaserede tekster, og som eksempler herpå er forarbejder til En dansk Students Eventyr, varianter til trykte digte, Møllers logik og hans Homeroversættelse nu tilgængelige på hjemmesiden. Kommenteringsarbejdet fortsætter i ledige stunder, ligesom funktionaliteten løbende udbygges.