Renæssancens sprog i Danmark

Danmark var i perioden 1515–1700 et flersproget land. Dansk var det vigtigste folkesprog, men i det højere uddannelsessystem dominerede latin. Sprogsituationen mindede således om Danmark i dag med det kraftige islæt af engelsk i bl.a. forretnings- og uddannelsesverdenen.

Vi ved at der blev skrevet litteratur på latin, men vi ved ikke nok om på hvilke andre områder latin blev brugt, og hvorledes latinen påvirkede dansk, fx mht. ordforråd og nyordsdannelse.

Projektet omfatter to detailstudier. Peter Zeeberg gransker det blandingssprog der opstod blandt latinkyndige danskere, og Jonathan Adams undersøger hvordan latinen påvirkede periodens dansk.

Som redskaber hertil vil projektet etablere to baser på internettet. Tekstbasen vil gøre det muligt at læse og søge i en lang række tekster fra renæssancen. Den skal dække et bredt udvalg af genrer både på dansk og latin. De latinske tekster ledsages af oversættelser til dansk. Ordbogsbasen er et opslagsværk. Den skal indeholde 8 ordbogsværker fra perioden, som efter skanning struktureres således at man kan slå op i alle ordbøgerne både på ældre nydanske og latinske ord.

Med tekst- og ordbogsbasen og links mellem dem vil det blive muligt – både for projektets medarbejdere, for andre forskere og for interesserede i øvrigt – dels at skaffe sig indgående viden om forholdet mellem dansk og latin i renæssancen, dels at beskæftige sig bredt med periodens sprog og litteratur.

Projektet løber fra 1.1.2006 til 31.12.2008 og finansieres af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.