Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog

J.Th. Jensen & M.J. Goldschmidts Latinsk-dansk Ordbog, der udkom første gang i årene 1881-1886, er den helt centrale latinsk-danske ordbog. Projektet går ud på at revitalisere denne vigtige ordbog ved at udgive den digitalt og inkorporere den i selskabets store digitale ordbogsplatform, der bl.a. omfatter Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog og Moths Ordbog.

Arbejdet blev påbegyndt juni 2016, og ordbogen blev lanceret i en betaversion på adressen latinskordbog.dk den 30. december 2016. Dataarbejdet gik i vid udstrækning ud på at opmærke opslagsordenes ordklasser, gøre side- og underopslagsord søgbare og henvisninger klikbare, samt løse strukturelle problemer mht. homografer og variantformer som var til stede i den digitale version af ordbogen der ligger til grund for udgaven. Liisa Theilgaard har i forbindelse med oprydningen i data ydet en uvurderlig hjælp.

Hjemmesiden tilbyder både mulighed for at søge på godt 200.000 forskellige bøjningsformer og fritekstsøgning, hvor der søges i hele ordbogens indhold, fx også i de danske ækvivalenter. Latinskordbog.dk kan således også – med en lille ekstraindsats fra brugerens side – anvendes som en tilnærmet dansk-latin ordbog.

Omfattende korrekturlæsning af hele ordbogen blev påbegyndt 1. februar 2017 og færdiggjort januar 2018. Den endelige version af ordbogen blev udgivet i 9. marts 2018. I øjeblikket er en app under udvikling, hvorefter projektet forventes afsluttet. En trykt version vil efterfølgende udkomme på Gyldendal baseret på den korrekturlæste ordbog, men denne er ikke en del af selskabets opgave.

Plan

2016, juni Projektstart
2016, 30. december Betaversion udkommet afsluttet
2017, februar - 2018, januar Omfattende korrekturlæsning foretaget af frivillige latinkyndige afsluttet
2018, 9. marts 1. version udkommet  afsluttet
2018, april-november Udvikling af app afsluttet