Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog

J.Th. Jensen & M.J. Goldschmidts Latinsk-dansk Ordbog, der udkom første gang i årene 1881-1886, er den helt centrale latinsk-danske ordbog. Projektet går ud på at revitalisere denne vigtige ordbog ved at udgive den digitalt og inkorporere den i selskabets store digitale ordbogsplatform, der bl.a. omfatter Den Danske Ordbog, Ordbog over det danske Sprog og Moths Ordbog.

Arbejdet blev påbegyndt juni 2016, og ordbogen blev lanceret i en betaversion på adressen latinskordbog.dk den 30. december 2016. Dataarbejdet gik i vid udstrækning ud på at opmærke opslagsordenes ordklasser, gøre side- og underopslagsord søgbare og henvisninger klikbare, samt løse strukturelle problemer mht. homografer og variantformer som var til stede i den digitale version af ordbogen der ligger til grund for udgaven. Liisa Theilgaard har i forbindelse med oprydningen i data ydet en uvurderlig hjælp.

Hjemmesiden tilbyder både mulighed for at søge på godt 200.000 forskellige bøjningsformer og fritekstsøgning, hvor der søges i hele ordbogens indhold, fx også i de danske ækvivalenter. Latinskordbog.dk kan således også – med en lille ekstraindsats fra brugerens side – anvendes som en tilnærmet dansk-latin ordbog.

Omfattende korrekturlæsning af hele ordbogen blev påbegyndt 1. februar 2017, og den endelige version af ordbogen udgives i efteråret 2017, hvorefter projektet forventes afsluttet. En trykt version vil efterfølgende udkomme på Gyldendal baseret på den korrekturlæste ordbog, men denne er ikke en del af selskabets opgave.