Nicolai Hartvig Sørensen

Seniorredaktør

 • Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang
 • Ordnet.dk
 • Sproget.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 464
E-mail: nhs@dsl.dk

Nicolai Hartvig Sørensen er seniorredaktør og sprogteknolog på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Han har ansvar for udviklingen af ordbogsteknologien bag onlineversionerne af ordnet.dk og de historiske ordbøger Meyers Fremmedordbog, Holbergordbog, Moths Ordbog Latinsk-dansk Ordbog og Kalkars Ordbog samt for udviklingen af apps til ordbøgerne. Han er desuden af og til vikarierende Twitterredaktør for Den Danske Ordbog og en del af webredaktionen på ordnet.dk.

I 2018 arbejder han på udgivelsen af den endelige version af Jensen og Goldschmidts Latinsk-dansk Ordbog, en ny version af Ordbog over det danske Sprog der inkluderer supplementsbindene til ordbogen og en onlineversion af Svensk-Dansk Ordbog. Han arbejder med en afprøvning af en lemmatiser for Brandes-projektet og med evaulering af en word2vec-model for dansk trænet på Den Danske Ordbogs korpus, begge i samarbejde med Center for Sprogteknologi. Han arbejder desuden med udgivelsen af opdateringer af Den Danske Ordbog og er en del af redaktionen på sproget.dk.

Ansat på DSL siden 2005.

Fra 2018 en del af censorkorpset for lingvistik.

I sin tid på DSL har Nicolai tidligere arbejdet på:

 • DanNet (2005-2009) – Udvikling af et dansk leksikalsk-semantisk ordnet
 • Digitalisering og onlineversion af Ordbog over det danske Sprog (2005, 2010)
 • Grænseflade til KorpusDK (2007-08)
 • Onlineversion af Den Danske Ordbog (2008-09)
 • "Mente du"-funktion til ordbogsopslag (2009)
 • Anagramspillet Krasser (hobbyprojekt) (2009)
 • Digitalisering af og grænseflade til Holbergordbog (2009, 2010-11)
 • Opdatering af onlineversionen af Ordbog over det danske Sprog (2010)
 • Udviklingen af app til Den Danske Ordbog (2013) og historiske ordbøger (2014-15)
 • Onlineversionen af Moths Ordbog (2013-14)
 • Digitalisering af og onlineversion af Meyers Fremmedordbog (2014-15)
 • Onlineversion af Gammeldansk Ordbog (2015)
 • Medredaktør af Nyhedsbrev fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (udgave 2, 3 og 4) (2016)
 • Onlineversion af Latinsk-dansk Ordbog (projektleder) (2016)
 • Digitalisering og onlineversion af Kalkars Ordbog (2016)
 • "Ord i nærheden", visning af ord fra Den Danske Begrebsordbog direkte i Den Danske Ordbog (2017)
 • "Word2Dict", et hjælpeværktøj til redigering af Den Danske Ordbog baseret på word embeddings trænet på ordbogens korpus (2017)

Se publikationsliste.

Se medarbejdere