Publikationer

Ordbøger

 • Oqaatsit. Kalaallisuumiit Qallunaatuumut. Grønlandsk-Dansk Ordbog. Christian Berthelsen, Birgitte Jacobsen, Robert Petersen, Inge Kleivan & Jørgen Rischel. Nuuk, Atuakkiorfik/Ilinniusiorfik, 1997, 2. udg. (1. udg. 1990).
 • Oqaatsinut Tapiliussaq. Kalaallit oqaasii qallunaat oqaasiinut sanilliullugit. Oqaatsit Supplementsbind. Om det grønlandske sprog set i relation til det danske sprog. Christian Berthelsen, Birgitte Jacobsen, Robert Petersen, Inge Kleivan & Jørgen Rischel. Nuuk, Atuakkiorfik/Ilinniusiorfik, 1998.

Artikler

 • Dansk i Grønland. (Udkommer i Dansk Sproghistorie I-IV, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab).
 • Om brystmælk og sommerfugle. Grønlandske personnavne. I: Mål og Mæle, nr. 4, s. 8-12, 2011.
 • Hør selv - se selv. Sproglige stereotyper i Grønland og Danmark. I: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning, Nuuk, Ilisimatusarfik/Atuagkat, s. 155-168, 2010.
 • Chatrooms - a new room for language contact. In: Marc-Antoine Mahieu & Nicole Tersis (eds.): Variations on Polysynthesis. The Eskaleut Languages. Amsterdam, Benjamins, pp. 249-260, 2009.
 • Sproglig kalkering i grønlandsk. I: Mål og Mæle, nr. 4, s. 7-13, 2006.
 • Udforskningen af det grønlandske sprog. I: Kirsten Thisted (red.): Grønlandskforskning. Historie og perspektiver. Det Grønlandske Selskabs Skrifter XXXVIII, København, Det Grønlandske Selskab, s. 219-224, 2005c.
 • Læsning og stavning i grønlandsk. I: Læsepædagogen 3, s. 17-21, 2005b.
 • Kalker er ikke bare kalker. Et forsøg på at vurdere oversættelseslån. In: Ruth Vatvedt Fjeld & Dagfinn Worren (eds.): Nordiske Studiar i Leksikografi, 7, Oslo, s. 204-213, 2005a.
 • Calques - import, imperialism or integration? In: Dynamics and Shifting Perspectives. Arctic Societies and Research. Proceedings of the First IPSSAS Seminar. Nuuk, Ilisimatusarfik/University of Greenland, pp. 229-240, 2004b.
 • Det sproglige klima. I: Birgitte Jacobsen, Karen Langgård, Birgit Kleist Pedersen & Jette Rygaard (udg.): Grønlænder og Global - grønlandsk sprog, litteratur og medier i 25-året for Hjemmestyrets indførelse. Nuuk, Ilisimatusarfik, s. 11-61, 2004a.
 • Colonial Danish. In: International Journal of the Sociology of Language, Vol. 159: The Sociolinguistics of Denmark, pp. 153-165, 2003.
 • Sprog i kontakt - om grønlandske indlån af danske udtryk. En pilotundersøgelse. I: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning, Nuuk, Ilisimatusarfik/Atuakkiorfik, s. 39-57, 2002.
 • Ord for ord. I: Grønland nr. 4-5, s. 167-171, 2001.
 • Sprog i kontakt. Er der opstået en ny dialekt i Grønland? En pilotundersøgelse. I: Grønlandsk Kultur- og SamfundsforskningNuuk, Ilisimatusarfik/Atuakkiorfik, 2001.
 • Sprog og verdensbillede. Kan forskellige verdener rummes i samme sprog? Kan forskellige sprog bruges om sammen verden? I: Proceedings from a Symposium on Inuit Philosophy. Nuuk, Ilisimatusarfik, s. 75-94, 2000c.
 • The Question of 'Stress' in West Greenlandic. An Acoustic Investigation of Rhythmicization, Intonation, and Syllable Weight. In: Phonetica Vol. 57 No. 1, pp. 40-67, 2000b.
 • Danish in Greenland - a new dialect? Preliminary results from a pilot project. In: Carl-Erik Lindbert & Steffen Nordahl Lund (eds.): 17th Scandinavian Conference of Linguistics Vol. II, Odense Working Papers in Language and Communication, Nr. 19, Odense, Odense University Press, pp. 51-62, 2000a.
 • Ortografiske faktorers betydning for stavning og læsning i grønlandsk. I: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning, Nuuk, Ilisimatusarfik, s. 189-208, 1997b.
 • Oqaatsit i tid og rum. Historie og status. I: LeksikoNordica Vol. 4, s. 41-64, 1997a.
 • An Investigation of Reading and Writing Greenlandic. In: Proceedings from the Thirteenth Scandinavian Conference of Linguistics, RUC, 1992. Roskilde, Roskilde Universitetsforlag, pp. 407-419, 1996a.
 • Some practical and theoretical problems in the prosodic/pragmatic analysis of natural speech. In: Jørgen Rischel & Hans Basbøll (eds.): Aspects of Danish Prosody. Odense, Odense University Press, pp. 69-94, 1995.
 • Grønlandsk læseundersøgelse. En ortografisk, fonologisk og morfologisk undersøgelse. Ph.D.-afhandling. Københavns Universitet, 1994b (Upubl.).
 • "Kvantitetens gåde". Kvantitet som specifikt problem i læsning og stavning. I: Geirr Wiggen & Carsten Elbro (red.): Språkvitenskabelige beskrivelsesmodeller i studiet av lesing og skriving. Oslo, Oslo Universitetsforlag, s. 109-129, 1994a.
 • Recent Phonetic Changes in the Polar Eskimo Dialect. In: Études/Inuit/Studies, Vol. 15, No. 1, pp. 51-73, 1991.
 • A Preliminary Report on a Pilot Investigation of Greenlandic School Children's Spelling Errors. In: Philip A. Luelsdorff (ed.): Orthography and Phonology. Amsterdam, Benjamins, pp. 101-129, 1987.
 • Grønlandsk staveundersøgelse. Fejltyper og fejlmønstre i den nye retskrivning. Pilersuiffik, Nuuk, 1986b.
 • Om stavefejl og bier. I: Grønland, nr. 8-9, s. 289-293, 1986a.

Antologier

 • Birgitte Jacobsen, Karen Langgård, Birgit Kleist Pedersen & Jette Rygaard (udg.): Grønlænder og Global - grønlandsk sprog, litteratur og medier i 25-året for Hjemmestyrets indførelse. Nuuk, Ilisimatusarfik, 2004.
 • Eskil Dickmeiss, Birgitte Jacobsen, Lene Kielsen & Daniel Thorleifsen (eds.): Inuit Philosophy. Proceedings from a symposium on Inuit Philosophy. Nuuk, Ilisimatusarfik, 2000.

Reviews

 • Review of: Birthe Hedegaard Christensen: Dialekten i Sydvestgrønland: en grønlandsk i-dialekt. [The Dialect in South West Greenland: A Greenlandic i-dialect.] Eskimologis Skrifter, Nr. 16. Københavns Universitet. In: Études/Inuit/Studies Vol. 26(2), pp. 187-212, 2002.
 • Review of: Shanley E.M. Allen: Aspects of Argument Structure Acquisition in Inuktitut. Amsterdam, Benjamins. In: Acta Linguistica Hafniensia, Vol. 31. København, Reitzel, pp. 181-186, 1996.