Hvordan arbejder DSL?

For at sikre den faglige kvalitet af selskabets udgivelser er der til alle projekter knyttet et tilsyn på mindst 2 personer fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs medlemskreds, som dækker relevante fagkompetencer. Hvis den relevante fagkompetence ikke findes blandt selskabets medlemmer, kan en ekstern konsulent tilknyttes.

Sammen med udgiver og administration deltager tilsynet i planlægningen af udgivelsen og etableringen af dennes principper. Under udarbejdelsen fungerer tilsynet dels som rådgiver for udgiveren, dels som kontrolinstans for at sikre at planen og principper bliver fulgt. Når projektet er afsluttet, skal tilsynet inden publicering godkende arbejdet.

Se også