DSL og det gode boghåndværk

I en tid hvor digitale udgivelser vinder indpas, læses der stadig masser af trykte bøger. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab arbejder for at lave bøger af høj kvalitet og til lav pris.

Siden DSL's stiftelse i 1911 har selskabet udgivet over 200 titler i mere end 800 bind. Gennem alle årene har DSL modtaget gavmild støtte til sine udgivelser fra såvel Kulturministeriet som adskillige fonde, heriblandt Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Velux Fonden og A.P. Møller Fonden, som heldigvis alle stadig gerne ser at de udgivelser de støtter, også præsenterer sig ordentligt.

For det er vi meget taknemmelige, for det er ikke mindst disse gavmilde donationer der har gjort det muligt for os at stræbe efter at udgivelsernes høje videnskabelige standard går hånd i hånd med det gode boghåndværk.

citationstegnI udgaver med mere langsigtet brugsværdi er det rimeligt at tilsigte den bedste grafiske fremtræden, den bedste funktion, ikke skønt man bruger privat og offentligt betroede midler, men fordi
Erik Dal i DSL's bogudstyr gennem 75 år. Præsentationshæfte nr. 16, april 1987

Kendetegnende for selskabets udgivelser er at de spænder over rigtig mange år – i princippet udgives alt yngre end runetiden. Samtidig er udgivelserne indbyrdes meget forskellige: fra enkelte titler og samlede udgaver af skønlitterære forfatteres værker, over brevudgaver, dagbøger og bibliografier, samlinger af lovtekster, ordsprog, middelalderlig sprogfilosofi og diplomer, til monumentale ordbogsudgivelser af både ældre og moderne dansk. Hertil kommer at visse af teksterne absolut er for specialister, mens andre søger og finder et bredere publikum.

Schwabacher og træsnit – de tidlige år

Helt fra selskabets stiftelse har udgivelsernes fysiske fremtræden – i sats såvel som udstyr – haft selskabets interesse og fokus. Man tog fra begyndelsen hensyn til mangfoldigheden af de udgivne teksters alder og indhold med forskellige typografiske stil- og funktionskrav. Man ønskede en typografi som uden at være stilimiterende dog skulle give den bogvante læser bevidste og ubevidste associationer til teksternes egen tid.

Som eksempel på dette kan man fremhæve Tychonis Brahe Dani Opera Omnia I-XV, udgivet af J.L.E. Dreyer, Eiler Nystrøm og Hans Ræder 1913-1929, som vel nok er selskabets mest pompøse værk. Tycho Brahes egne værker var i udstyr en renæssancefyrste værdige, og derfor kan der nok heller ikke indvendes noget mod at DSL valgte den noget massive renæssanceskrift Plantin, som netop i 1913 var blevet relanceret som blysats.

Tychonis Brahe Dani Opera Omnia 9 Tychonis Brahe Dani Opera Omnia 13 Tychonis Brahe Dani Opera Omnia 15

Fremhæves skal også En Ræffue Bog 1-2, udgivet 1915-1923 af Niels Møller. Bogen er sat med flere grader af den elegante schwabacher og prydet med træsnit. Formodentlig med den i tankerne skrev den senere grundlægger af Foreningen for Boghaandværk, xylograf F. Henriksen, i 1916-17 ”at vi midt i alt vort tarvelige Bogmageri har den Lykke at besidde det i de senere Aar virkende 'Danske Sprog- og Litteraturselskab', der i sine Bøger holder god Tradition og omsorgsfuldt Arbejde i Hævd, er dog et Lyspunkt, vi ikke bør glemme”.

En Ræffue Bog 1 En Ræffue Bog 2 En Ræffue Bog 3

Erik Dal

Ikke mindst selskabets administrator fra 1974 til 1991, Erik Dal (1922-2006), var garant for at DSL konsoliderede sig som en udgiverinstitution med en klar holdning til og sans for det gode boghåndværk. Dal, hvis fag var boghistorie og bogtilrettelægning, stod som administrator bag færdiggørelsen af i alt ca. 100 titler i DSL-regi. Heriblandt H.D. Schepelerns oversættelse af Anders Sunesens Hexaëmeron (1985), der udvalgtes og fik Foreningen for Boghaandværks F. Henriksen-medalje.

Andreae Sunonis filii Hexaëmeron 1 Andreae Sunonis filii Hexaëmeron 2 Andreae Sunonis filii Hexaëmeron 3

Hensynet til tilgængelighed – de senere år

citationstegnFedme er ikke det samme som styrke, skriver Kristian Kongstad i .. Aarbog for Bogvenner, hvor DSLs arbejder er under stadigt kritisk opsyn, fordi kronikøren finder, at de svære tekster bliver endnu sværere pga. skriftvalget, og finder en modsætning mellem den fornemme udførelse og det begrænsede publikum.
Erik Dal i DSL's bogudstyr gennem 75 år. Præsentationshæfte nr. 16, april 1987

I løbet af 1980'erne og -90'erne afløses samspillet mellem satsbillede og teksternes egen tid langsomt af hensynet til en større tilgængelighed for et bredere publikum. Måske ikke mindst i forlængelse af skriftserien Danske Klassikere, hvis første bind udkom i 1986, og hvor hensynet til et ensartet seriepræg netop fik lov at veje tungere end relationen til teksternes egen tid.

Seriepræget har dog udviklet sig hen over de nu mere end 30 år og 100 titler:

Claussen_Bander_omslag Claussen_Bander_materie
Sophus Claussen: Unge Bander, 1986

Paludan_Fugle_omslag Paludan_Fugle_materie
Jacob Paludan: Fugle omkring Fyret, 1998

Jason_forside Jason_materie
Vilhelm Topsøe: Jason med det gyldne Skind, 2010

Men også i nyere tid har DSL udgivet værker som har tilstræbt at fastholde associationerne til teksternes egen tid. Her tænkes især på to Holbergudgivelser udgivet i samarbejde med forlaget Vandkunsten og tilrettelagt af Carl Zakrisson, nemlig Niels Klim (2012) og Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat (2014). Begge disse udgivelser tilstræber bevidst en moderne gengivelse – både i format og sats – af de originale 1700-talsværker. For Klims vedkommende dog med den forskel at hexametrene endte med at blive sat med mindre punktstørrelse, således at versene – i modsætning til originalen – ikke blev brudt, samtidig med at formatet kunne holdes:

Klim 1  Klim 3
Ludvig Holberg: Niels Klim, 1741 og 2012

I udgivelsen af Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat er originalens vekslende skriftbillede med marginnoter, magnumskrift til fremhævelse og antikva i fremmedsprogede citater nænsomt og med stor respekt for originalen overført til udgivelsen fra 2014, der ligeledes fastholder originalens format:

Staat_org_titelblad Staat_DSL_titelblad

Staat_org_11 Staat_DSL_15
Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat, 1749 og 2014

Principlayouts og udmærkelser

Også selskabets ordbogsudgivelser har budt på store udfordringer i forhold til at skabe en enkel og umiddelbart forståelig formidling af komplekse informationer på mange niveauer 

Udgivelsen af Den Danske Ordbog 1-6, 2003-2005, blev startskuddet til et særdeles udbytterigt samarbejde med Carl-H.K. Zakrisson (Polotype) , som stod bag transformationen af de komplekse ordbogsdata til den trykte ordbogs enkle og umiddelbart afkodelige ordbogsopslag. Fra midten af 2000-tallet indledtes tillige et samarbejde med bogtilrettelæggerne Mette og Eric Mourier samt omslagsgrafiker Ida Balslev-Olesen. Formålet var at få lavet en række principlayouts der kunne anvendes på alle – eller i hvert fald størstedelen – af DSL's skønlitterære udgivelser, med skyldig hensynstagen til om der var tale om prosa, lyrik, brevudgaver, bibliografier eller andet.

Dette har ikke alene båret frugt i en lang række inspirerende og betydningsfulde samarbejder, men også i en række nomineringer til Årets bedste bogarbejde, som Foreningen for Boghaandværk udvælger for »dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den danskproducerede bog, dens design, æstetik og tekniske kvaliteter« (boghaandvaerk.dk):

2005: Den Danske Ordbog 1-6
Layout og sats: Carl-H.K. Zakrisson · Omslag: Carsten Schiøler · Tryk: Nørhaven Book · Bogbind: Chr. Hendriksen

2009: Årsberetning 2008-2009
Layout: Eric Mourier · Sats: Laurids Kristian Fahl · Omslag: Ida Balslev-Olesen · Tryk: AKA-Print · Bogbind: D.L. Clèments Eftf.

2010: Danske Klassikere
Tom Kristensen: Livets Arabesk · Gustaf Munch-Petersen: Samlede digte · Vilhelm Topsøe: Jason med det gyldne skind
Principlayout: Mette & Eric Mourier (indhold) og Ida Balslev-Olesen (omslag) · Tryk: Special-Trykkeriet Viborg · Bogbind: Jysk Bogbind

2011: Erik Hansen og Lars Heltoft: Grammatik over det Danske Sprog 1-3
Layout og sats: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype · Omslag: Ida Balslev-Olesen · Tryk: AKA Print · Bogbind: D.L. Cléments Eftf.

2012: Ludvig Holberg: Niels Klim (oversat af Peter Zeeberg og med illustrationer af Ole Sporring)
Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson & Tod Alan Spoerl / Polytype · Tryk: Narayana Press · Bogbind: Jysk Bogbind

2013: Georg Zoëga: Briefe und Dokumente II-V
(bind I udkom i 1967)
Layout: Eric Mourier · Sats: Trine Rask · Omslag: Ida Balslev-Olesen · Tryk: Narayana Press · Bogbind: Sandersen Clément Bogbinderi

2014: Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat
Tilrettelægger: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype · Illustrator: Allan Daastrup (formgiver af logo og skriften Montanus) · Tryk: Tarm Bogtryk · Bogbind: Integralis, Hannover

2015: Den Danske Begrebsordbog
Tilrettelægger: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype · Tryk: Narayana Press · Bogbind: Buchbinderei Büge, Celle

2016: Emil Aarestrups breve I-IV
Layout: Eric Mourier · Sats: Anne Lise Nielsen · Omslag: Ida Balslev-Olesen · Tryk: Narayana Press · Bogbind: Buchbinderei Büge, Celle

2021: Karen Blixen: Værker I-VII (kategori: Bogomslag)
Tilrettelægger omslag: Ida Balslev-Olesen · Tryk: Narayana Press · Bogbind: Buchbinderei Büge, Celle

 

Præsentationshæfte 16

Læs Erik Dals artikel om DSL's bogudstyr gennem 75 år. Præsentationshæfte nr. 16, april 1987  (åbner som pdf)

 

 

 

juli 2018 /Laurids Kristian Fahl