Diplomatarium Danicum

Projektet Diplomatarium Danicum skal i perioden 2017-21 udgive ca. 4000 tekster i tekstkritisk udgave på webstedet diplomatarium.dk.

Projektet Diplomatarium Danicum har til formål at levere en tekstkritisk udgave af samtlige retslige dokumenter, i alt ca. 4000, fra det danske rige i middelalderen. I den gældende projektperiode arbejdes der med tekster fra perioden 1413-39, som alle publiceres på webstedet diplomatarium.dk ledsaget af fyldige diplomatariske og arkivalske oplysninger.

Besøg udgivelsen på diplomatarium.dk