Markus Hedemann

Projektleder

  • Diplomatarium Danicum

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: mh@dsl.dk

Markus Hedemann er ledende redaktør ved projektet Diplomatarium Danicum. Ud over diplomatik er hans hovedinteressefelter Sønderjylland i middelalderen og senmiddelalderens politiske historie.

 

Ansat ved DSL første gang 1995-97 som studentermedhjælper. Derefter siden 2001.


Se publikationsliste.

Se medarbejdere