Musikalske fortolkninger af dansk lyrik

Dette projekt eksperimenterer med at sætte danske forfatterskaber i nyt tværæstetisk lys. Gennem udforskning af musikalske tonesætninger af dansk lyrik ca. 1800-1920 afsøger projektet nye tværfaglige metoder til at undersøge den gensidige vekselvirkning mellem poesi og musik i dansk litteratur- og musikhistorie. Idet man undersøger forskellige tonesætninger af det samme digt, bliver komponisternes ‘læsning’ af teksten et receptionshistorisk perspektiv omsat i musik og lyd. Dermed vil projektet give mulighed for at se tidsligt langstrakte perspektiver på forfatternes digte fra en periode på op mod 200 år.

Projektet munder ud i en modulerbar og dynamisk internetportal. Der udarbejdes delbibliografier over tre forfatterskaber (B.S. Ingemann, Carsten Hauch og J.P. Jacobsen) samt digitale udgaver af udvalgte digte og dertil hørende nodeeditioner samt forskningsartikler, der belyser projektets tværæstetiske problemstillinger og præsenterer analyser af sammenhængen mellem digt og musik. Det er tanken at portalen senere kan udvides med flere forfatterskaber, fx Jeppe Aakjær, Emil Aarestrup, H.C. Andersen, Holger Drachmann, Johannes V. Jensen.