Bjarke Moe

Seniorredaktør/projektleder

 • Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang
 • Musikalske fortolkninger af dansk lyrik

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: bmoe@dsl.dk

Bjarke Moe er seniorredaktør og projektleder på projektet Musikalske fortolkninger af dansk lyrik. Han er cand.mag. i musikvidenskab (2006) og ph.d. (2010) fra Københavns Universitet, hvor han også var ekstern lektor 2011-2017. Han har desuden være projektforsker på Dansk Center for Musikudgivelse (Det Kgl. Bibliotek) 2013-2018, hvor han arbejdede med musikfilologi og nodeedition i forbindelse med udgivelsen af Niels W. Gades kormusik. Bjarkes øvrige faglige interesser spænder bredt inden for musikhistorie (specielt i Danmark), musikalsk opførelsespraksis og komposition. Et emne, som han har været særligt optaget af i sin forskning, er musik og kulturtransfer i den tidlige moderne tid.

Links

academia.edu

Publikationsliste (udvalg)

 • “Salmesang på skrift: Om forholdet mellem levende sang og musikalsk notation i reformationstidens danske salmer”, i: Marita Akhøj Nielsen, Simon Skovgaard Boeck og Bjarke Moe (red.), Danske reformationssalmer i kontekst, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2022, 167-193 [PDF]

 • “Dänemark”, i: Walter Werbeck (red.), Schütz-Handbuch, Kassel: Bärenreiter Verlag, 2022, s. 82-92

 • “Om Ludwig Dietz’ Salmebog 1529/1536”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “Om Malmøsalmebogen 1533”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “Om Hans Vingaards En Ny Psalmebog 1553”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “Om Hans Thomissøns Den danske Psalmebog 1569”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “Om Claus Mortensens messebog 1529”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “Om Oluf Ulricksøns messebog 1535”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “Om Frands Vormordsens messebog 1539”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “Om Niels Jespersens Graduale 1573”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen, 2021 [Online]

 • “»Galopader af stavelser«. Musikalske virkemidler bag integrationen af tekst og toner i reformationstidens danske salmesang”, i: Jens Bjerring-Hansen, Simon Skovgaard Boeck og Eva Skafte Jensen (red.), Nogle betænkninger om dansk sprog og litteratur. Festskrift til Marita Akhøj Nielsen, København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 2021, s. 463-485 [Online]

 • “Brug af reformationstidens salmemelodier til verdslige viser 1530-1630”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, 2021[Online]

 • “The Editor’s Choice. From Sixteenth-Century Sources to Digital Editions Using MEI”, i: Margrethe Støkken Bue & Annika Rockenberger (eds.), Notated Music in the Digital Sphere. Possibilities and Limitations (= Nota Bene 15), Oslo: National Library of Norway, 2021, s. 57-75 [Online]

 • “Salmer som sanglige udtryk. Når tekst og toner forenes i gensidig afhængighed”, i: Tidsskriftet SANG, årg. 1, nr. 1 (2020), s. 18-31 [PDF]

 • “Tracing Compositional and Writing Processes in Sources to the Choral Works of Niels W. Gade”, i: Danish Yearbook of Musicology, årg. 43 (2019), s. 3-36 [PDF]

 • “Gregoriansk sang efter reformationen i Danmark”, i: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, årg. 16, nr. 4 (december 2018), s. 14-19

 • “Et kig ind i kirkemusikerens værksted. Hvad fortæller noderne om organisten Niels W. Gade?”, i: Organistbladet, årg. 83, nr. 7 (juli 2017), s. 264-273 [Online]

 • “Niels W. Gade og kirkemusikken”, i: Dansk Kirketidende, årg. 169, nr. 3 (marts 2017), s. 20-23

 • “Jubilaren og hans kormusik. Niels W. Gade fylder 200 år i 2017”, i: Organistbladet, årg. 83, nr. 2 (februar 2017), s. 52-61 [Online]

 • “Træk af kvindernes musik i den danske renæssance”, i: Grethe Jacobsen og Ninna Jørgensen (red.), Kvindernes Renæssance og Reformation, København: Museum Tusculanums Forlag, 2017, s. 181-208

 • “Caspar Förster. Kosmopolitten i København”, i: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, 14/4 december (2016), s. 24-25

 • Catalogue of Carl Nielsen’s Works (= Danish Humanist Texts and Studies 53), sammen med Niels Bo Foltmann, Axel Teich Geertinger, Peter Hauge, Niels Krabbe, Elly Bruunshuus Petersen, København : Museum Tusculanums Forlag, 2016, xiv+600 sider

 • “Learning by Doing. On the Performance of Italian Music in the North by Mid-Seventeenth Century Musicians”, i: Danuta Popinigis et al. (eds.), Musica Baltica. Music-making in Baltic Cities. Various kinds, places, repertoire, performers, instruments, Gdańsk 2015, s. 145-159

 • “Nodehandel i København i 1600-tallet”, i: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 28/1 (2015), s. 23-32 [PDF]

 • “Composing for the moment – publishing for the future? Printed occasional music from the first half of seventeenth century Rostock”, i: Peter Tenhaef (red.), Gelegenheitsmusik im Ostseeraum vom 16. bis 18. Jahrhundert (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft Bd. 20), Berlin: Frank und Timme, 2015, s. 133-152

 • Carl Nielsen Works Catalogue (CNW), sammen med Niels Bo Foltmann, Axel Teich Geertinger, Peter Hauge, Niels Krabbe, Elly Bruunshuus Petersen, Danish Centre for Music Publication, 2014. [Online]

 • “Matthias Weckmann på Nykøbing Slot. Historien om en musiker og en musiksamling”, i: Custos. Tidsskrift for tidlig musik, 12/3 september (2014), s. 16-18

 • “Heinrich Schütz as European cultural agent at the Danish courts”, i: Schütz-Jahrbuch, 33 (2011), s. 129-142 [PDF]

 • “Italian Music at the Danish Court during the Reign of Christian IV. Presenting a Picture of Cultural Transformation”, i: Danish Yearbook of Musicology, 38 (2010-2011), s. 15-32 [PDF]

 • Musikkulturel trafik i København og Rostock. Musikerrekruttering og repertoirefornyelse i første halvdel af 1600-tallet, Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, 2010, 287+305 sider

 • Digital Editions of Music. Perspectives for Editors and Users. Proceedings, Axel Teich Geertinger og Bjarke Moe (red.), 2008, 69 sider [PDF]

 • “Forbindelser over Østersøen. Rostockerkantoren Daniel Friderici og Danmark”, i: A due. Musical Essays in Honour of John D. Bergsagel & Heinrich W. Schwab, (= Danish Humanist Texts and Studies 37), Ole Kongsted et al. (ed.), København, 2008, s. 518-533

 • “Digital Editions of Music. Time to take a stand”, i: Danish Yearbook of Musicology 35, 2007, s. 9-12. Sammen med Axel Teich Geertinger [PDF]

Kritisk-videnskabelige nodeudgaver

 • Mogens Pedersøn. Pratum Spirituale (Monuments of Danish Musical History), København: Edition·S, udg. af Musica Ficta, red. sammen med Harold Thalange og Marita Akhøj Nielsen, 2023, vi+169 sider

 • Danske reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573 Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2021 [Online]. Indeholder:

 • a. “Hans Vingaards En Ny Psalmebog 1553”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen et al. [Online]

 • b. “Hans Thomissøns Den danske Psalmebog 1569”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen et al. [Online]

 • c. “Claus Mortensens messebog 1529”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen et al. [Online]

 • d. “Oluf Ulricksøns messebog 1535”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen et al. [Online]

 • e. “Frands Vormordsens messebog 1539”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen et al. [Online]

 • e. “Niels Jespersens Graduale 1573”, på internetportalen Danske Reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573, sammen med Marita Akhøj Nielsen et al. [Online]

 • C.F.E. Horneman. Aladdin. Eventyropera i fire akter. Tekst af Benjamin Feddersen, sammen med Niels Bo Foltmann, Peter Hauge, Axel Teich Geertinger, København: Dansk Center for Musikudgivelse, 2020, 2 bind, xxxii+751 sider

 • Niels W. Gade. Works for male choir. Works for equal voices, vol. 2 (Niels W. Gade Works vol. IV:11), København 2019, XLIV+297 sider

 • Niels W. Gade. Works for male choir. Works for equal voices, vol. 1 (Niels W. Gade Works vol. IV:10), København 2017, LI+233 sider

 • Niels W. Gade. Works for Mixed Choir (Niels W. Gade Works vol. IV:9), København 2017, L+250 sider

 • Paul von Klenau. Symfoni nr. 9, sammen med Niels Bo Foltmann, Axel Teich Geertinger, Peter Hauge, Niels Krabbe, Dansk Center for Musikudgivelse, DCM 014, udgivet sep. 2014, xxxii+371 sider [Online]

 • To bryllupsmotetter af Georg Patermann (1610/1619), Dansk Center for Musikudgivelse, DCM 008, udgivet dec. 2010, 48 sider [Online]

Anmeldelser

 • Joachim Kremer & Heinrich W. Schwab (eds.), Das Amt des Hofkapellmeisters um 1800. Bericht des wissenschaftlichen Symposiums zum 250. Geburtstag des dänischen Hofkapellmeisters Friedrich Ludwig Aemilius Kunzen (1761–1817), Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab/Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 27. September 2011 (Musik der frühen Neuzeit. Studien und Quellen zur Musikgeschichte des 16.–18. Jahrhunderts, 6) Neumünster: von Bockel Verlag, 2018”, i: Danish Yearbook of Musicology, 42:2 (2018), s. 34-37 [PDF]

 • Melanie Wald-Fuhrmann, Christiane Wiesenfeldt (red.), Der Komponist Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (1761-1817). Gattungen. Werke. Kontexte, i: Danish Yearbook of Musicology, 41 (2017), s. 12-14 [PDF]

 • Ole Kongsted et al. (red.), Studia Musicologica Regionis Balticae I, i: Danish Yearbook of Musicology, 39 (2012), s. 92-95 [PDF]. Også trykt i: Svensk tidskrift för musikforskning, 95 (2013), s. 193-197

 • Arne Spohr, “How changes it they travel?” Englische Musiker in Dänemark und Norddeutschland 1579-1630, i: Danish Yearbook of Musicology, 38 (2010-2011), s. 94-98 [PDF]

 • Erik Kjellberg (red.), The Dissemination of Music in Seventeenth-Century Europe. Celebrating the Düben Collection, i: Danish Yearbook of Musicology, 38 (2010-2011), s. 98-102 [PDF]


Se medarbejdere