Ordbogsarbejde

Om arbejdets gang

I de seneste år har den største del af arbejdet været koncentreret om at få digitaliseret ordbogens ca. 1 mio. citatsedler og at få samlingen præsenteret på nettet i en søgbar version. Digitaliseringen blev muliggjort ved en stor bevilling fra Velux-fonden, og i slutningen af 2010 blev hjemmesiden Gammeldansk Seddelsamling præsenteret. Hjemmesiden åbner dels for mulighed for simple søgninger på opslagsord og kildeartikler, dels for mere komplekse søgninger. Grundlaget for de udvidede søgninger er en sammenkobling mellem hver enkelt seddel og ordbogens kildeliste med alle dens oplysninger om samtlige kilder. Et af de søgeparametre, man kan vælge, er sedlernes datering; deres emne eller område er et andet. Man kan altså undersøge et bestemt emneområdes ordforråd, eller man kan udelukke det fra undersøgelsesmaterialet. Endelig kan søgninger begrænses til kun at foregå i en enkelt kilde eller i en kildegruppe. Søgeparametrene kan kombineres, og det bliver derved muligt at målrette søgningerne meget præcist.

Det er også muligt at komme til nogle af ordbogens kildetekster i deres helhed. Det gælder for de tekster, der er udgivet i Studér Middelalder på Nettet (SMN). Ved hjælp af links på seddelsamlingens hjemmeside kan man komme direkte til teksterne i SMN. For øjeblikket er SMN under omlægning til en anden platform, og derfor er nogle af funktionerne på sitet for tiden ikke tilgængelige.

Artiklerne i Gammeldansk Ordbog bygger på materiale fra alle bevarede dansksprogede tekster fra middelalderen; de gennemdokumenterede ordbogsartikler bringer foruden oplysninger om ordenes betydning også en registrering af gammeldanske variantgloser og fremmedsproglige parallelgloser. Redaktionen foregår efter meget præcise retningslinjer og detaljerede redaktionsregler. Efter digitaliseringen er redigeringen omlagt på et enkelt, men vigtigt punkt: dokumentationen bringes ikke længere i form af indskrevne citater, men som links til de relevant digitale sedler. Der forberedes en digital præsentation af alle redigerede artiker, som løbende opdateres.