Ordbog over det danske Sprog

Fortid og fremtid

Ordbog over det danske Sprog (ODS) i 28 bind kaldes også "den store danske ordbog". Værket udkom i årene 1918-56 og er senere genudgivet fire gange i uændrede optryk.

Fra 1956 blev der arbejdet på et Supplement til Ordbog over det danske Sprog (ODS-S) med det formål at supplere ODS' oplysninger om det danske sprog i perioden 1700-1955. ODS og ODS-S dækker altså groft sagt perioden mellem Holbergs og Rifbjergs debuter.

De fem supplementsbind udkom 1992-2005. Læs mere om ODS og ODS-S

Som en del af ordnet.dk er Ordbog over det danske Sprog også tilgængelig i en netudgave. Slå op i ODS på nettet

Udarbejdelsen af supplementet er bekostet af Carlsbergfondet og støttet af Kulturministeriet.