Publikationer

Digitale publikationer:

Udgivelser:

Diplomatarium Danicum: Kilder til Danmarks historie 789-1450 - på originalsprog og oversat til dansk, red. Markus Hedemann et al. 2008- https://diplomatarium.dk

Artikler:

“Geografi og topografi i Gesta Danorum. En pilotundersøgelse”, i: Album amicorum: Festskrift til Karsten Friis-Jensen i anledning af hans 60 års fødselsdag (Renæssanceforum 3) 2007 [pdf]

“Annales Danici”, i: Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works ca. 1100-1530, Ed. by Stephan Borgehammar; Karsten Friis-Jensen; Lars Boje Mortensen & Åslaug Ommundsen <https://wikihost.uib.no/medieval/index.php/Annales_Danici>

“Annales Ryenses”, i: Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works ca. 1100-1530, Ed. by Stephan Borgehammar; Karsten Friis-Jensen; Lars Boje Mortensen & Åslaug Ommundsen <https://wikihost.uib.no/medieval/index.php/Annales_Ryenses>

“Compendium Saxonis and Chronica Jutensis”, i: Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works ca. 1100-1530, Ed. by Stephan Borgehammar; Karsten Friis-Jensen; Lars Boje Mortensen & Åslaug Ommundsen <https://wikihost.uib.no/medieval/index.php/Compendium_Saxonis_%26_Chronica_Jutensis>

Anmeldelse:

Petterson, Gunnar i., ed.: Regesta Norvegica X 1420-1430. Regesta Norvegica. Oslo: The National Archives, Seksjon for kildeutgivelse, 2015, i: The Medieval Review 16.08.28

16.08.28, Pettersen, ed., Regesta Norvegica X. 1420–1430 | The Medieval Review (iu.edu)

Leksikonartikler:

120 artikler om danske og udenlandske historikere og middelalderhistorie samt diplomatik, palæografi og kronologi til lex.dk lex.dk

Trykte publikationer:

Bog:

Saxostudier og rigshistorie på Valdemar Atterdags tid, København: Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 1994 (Skrifter udgivet af Institut for Historie ved Københavns Universitet 17)

Artikler:

“Diplomatarium Danicum”, i: Dansk Editionshistorie, red. af Johnny Kondrup et al., Bind 1, Museum Tusculanums Forlag 2021, s. 513-560 (sammen med Markus Hedemann). Under udgivelse.

“Latin and the Vernacular in Medieval Legal Documents: The Case of Denmark”, i: Law and Language in the Middle Ages, edited by Jenny Benham, Matthew McHaffie and Helle Vogt (Medieval Law and Its Practice, vol. 25), Leiden, Boston: Brill 2018, s. 107-127.

“Digitizing Diplomatarium Danicum: Opportunities and challenges”, i: The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century: Directions - tendencies - transformations, ed. by Pavel Krafl et al., Prague: Institute of History 2016, s. 101-110 (sammen med Thomas Hansen).

“Erik af Pommerns erhvervelse af København fra roskildebispen. Et overgreb mod kirkens frihed, eller afklaringen af et gammelt mellemværende?”, i: Kirkehistoriske Samlinger 2013, s. 7-47.

“Saxoforskning gennem 800 år”, i: Saxo som samtidshistoriker, udgivet af Per Andersen & Thomas Heebøll-Holm, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag u.å. (2012), s. 17-34.

“Nye perspektiver på de danske kongers pantsætningspolitik indtil 1439”, i: Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen, red. av Sverre Bagge; Michael H. Gelting; Frode Hervik; Thomas Lindkvist & Bjørn Poulsen, Oslo: Dreyers Forlag 2012, s. 280-302.

“Testimonia Placiti Private Charters as Public Instruments: A Study in Medieval Danish Diplomatics”, i: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 57 (2011), s. 147-179.

“Diplomatarium Danicum”, i: The Medievalist Editor’s Almanac, Ed. by Pavel Krafl, Prague: Institute of History 2011, s. 37-41 (sammen med Markus Hedemann).

“Kongeriget Danmark i 1332 - et fallitbo”, i: Historisk Tidsskrift 108:2 (2008), s. 321-340.

“Law and Legislation in Saxo Grammaticus’ Gesta Danorum”, i: Law and Learning in the Middle Ages, Ed. by Helle Vogt & Mia Münster-Swendsen, DJØF Publishing 2006 (Proceedings of the Second Carlsberg Conference on Medieval Legal History 2005), s. 105-121.

“Interessen for den danske fortid omkring 1300. En middelalderlig dansk nationalisme”, i: Historisk Tidsskrift 100:1 (2000), s. 1-34.

“Indledning”, “Litteratur” & “Kongerækken i Den danske krønike”, i: Vibeke Winge; Anders Leegaard Knudsen & Peter Daugaard: Den danske krønike efter Saxo Grammaticus. Oversat fra en bog på plattysk omkring år 1500 af Matthæus Brandis, København 2000, s. iii-xii, xiv-xv & xvii-xx.

“Absalon and Danish policy towards the Holy Roman Empire”, i: Archbishop Absalon of Lund and his world, Ed. by Karsten Friis-Jensen & Inge Skovgaard-Petersen, Roskilde Museums Forlag 2000, s. 21-35.

“The Use of Saxo Grammaticus in the Later Middle Ages”, i: The Birth of Identities. Denmark and Europe in the Middle Ages, Medieval Centre, Copenhagen University 1996, s. 147-160.

“Betragtninger over Kai Hørbys forfatterskab”, i: Via Nova, udgivet af De Historie Studerende. Årgang 7, nr. 1 marts 1994, s. 18-27.

“Another Look at the so-called 3rd Hand in the Angers Fragment of Saxo Grammaticus”, i: Cahiers de l´Institut du Moyen-Âge Grec et Latin publiés par le directeur de l´Institut 59, Copenhague 1989, s. 359-365.

“Den danske konges gods i højmiddelalderen. En historiografisk undersøgelse af begreberne kongelev og patrimonium”, i: Historisk Tidsskrift 88:2 (1988), s. 213-228.

Anmeldelser:

Historical and Intellectual Culture in the Long Twelfth Century: The Scandinavian Connection, Eds.: Mia Münster-Swendsen, Thomas K. Heebøll-Holm & Sigbjørn Olsen-Sønnesyn (Durham Medieval and Renaissance Monographs and Essays, Vol. 5), Durham, 2016, i: Historisk Tidsskrift 118:1 (2018), s. 237-240.

Denmark and Europe in the Middle Ages, c. 1000-1525: Essays in Honour of Professor Michael H. Gelting, ed. by Kerstin Hundahl, Lars Kjær, and Niels Lund, i: JEGP, Journal of English and Germanic Philology 116:2 (2017), s. 258-260.

Auctoritate Papae: The Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526. Edition by Sara Risberg. Introduction by Kirsi Salonen. (Diplomatarium Suecanum Appendix. Acta Pontificum Suecica II. Acta Poenitentiaria). Stockholm: Published by the National Archives of Sweden, 2008, i: Medieval Sermon Studies 54:1 (2010), s. 87-88.

Saxo Grammaticus. Gesta Danorum – Danmarkshistorien I-II, Latinsk tekst udgivet af Karsten Friis-Jensen. Dansk oversættelse ved Peter Zeeberg, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Gads Forlag [2005], i: Danske Studier 2006, s. 169-175.

Erikskrönika. Chronique d’Erik, première chronique rimée suédoise (première moitié du XIVe siècle). Introduction, traduction et commentaires de Corinne Péneau, Publications de la Sorbonne 2005 (Textes et documents d’histoire médiévale – 5. Université Paris I Pantheon-Sorbonne), i : Scandinavian Journal of History 31 :3-4 (2006), s. 333-334.

Erling Svane: I Skjoldet springe Løver. Afledninger af Kongevåbnet, Syddansk Universitetsforlag 2002 (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, Vol. 255), i: Historie 2004. Udgivet af Jysk Selskab for Historie (2004), s. 437-438.

Jussi Hanska: “And the Rich Man also died; and He was buried in Hell”. The Social Ethos in Mendicant Sermons, Helsinki 1997 (Bibliotheca Historica. 28 Suomen Historiallinen Seura), i: Historisk Tidsskrift 99:2 (1999), s. 561-562.

Studien zur Geschichte des Ostseeraumes. II: Die Städte des Ostseeraumes als Vermittler von Kultur 1240-1720, Ed. by Thomas Riis & Julia-K. Büthe, Odense University Press 1997 (Dansk Komité for Byhistorie, Byhistoriske Skrifter IX = Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 202), i: Historisk Tidsskrift 99:2 (1999), s. 562-563.

Benedicte Fonnesbech-Wullf, Bo Fritzbøger, Kurt Villads Jensen, Michael Kræmmer & Martin Palsgaard: Hellere fanden selv end Erik på tronen! Konflikten mellem Jens Grand og Erik Menved 1294-1302. En oversættelse af procesakterne med indledning og suppleret med andre kilder, Odense Universitetsforlag u.å. [1999] (Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 214), i: Historisk Tidsskrift 99:2 (1999), s. 563-564.

Vivian Etting: Fra fællesskab til blodbad. Kalmarunionen 1397-1520, Gyldendal 1998, i: Historisk Tidsskrift 99:2 (1999), s. 569-570.

Lena Törnblom: Kastelholm, en nyckel till Sverige. Ett slottsläns politiska och militära betydelse åren 1470-1523, Helsingfors 1996 (Bibliotheca Historica 11. Finska Historiska Samfundet), i: Historisk Tidsskrift 99:2 (1999), s. 572-573.

Schleswig-Holsteinischen Regesten und Urkunden 16: Urkundenbuch des Bistum Lübeck 5: Siegelzeichnungen, Ûberlieferung, Indices, Bearb. von W. Prange, Neumünster, Wachholtz Verlag 1997 (= Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv 58), i: Historisk Tidsskrift 98:2 (1998), s. 446-447.

Sverre Bagge: From Gangleader to the Lord´s Anointed. Kingship in Sverris saga and Hakonar saga Hakonarsonar, Odense University Press 1996 (The Viking Collection. Studies in Northern civilization 8), i: Historisk Tidsskrift 97:1 (1997), s. 212-213.

Registrum Ecclesie Aboensis eller Åbo Domkyrkas Svartbok. The Black Book of the Cathedral. Facsimile version of the 1890 edition with a new introduction and translations of the original preface and the register of documents with brief introductions, Kansallisarkisto - Riksarkivet 1996, i: Historisk Tidsskrift 97:1 (1997), s. 213-214.

Studien zur Geschichte des Ostseeraumes I, Ed. by Thomas Riis, Odense University Press 1995 (Dansk Komité for Byhistorie, Byhistoriske Skrifter VII = Odense University Studies in History and Social Sciences vol. 186), i: Historisk Tidsskrift 97:1 (1997), s. 214.

Schleswig-Holsteinischen Regesten und Urkunden 15: Urkundenbuch des Bistum Lübeck 4: 1510-1530 und andere Texte, Bearb. von W. Prange, Neumünster, Wachholtz Verlag, 1996 (= Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv 46), i: Historisk Tidsskrift 97:1 (1997), s. 215.

Niels Skyum-Nielsen: Fruer og Vildmænd II: Dansk Middelalderhistorie 1340-1400, København, Akademisk Forlag u.å., i: Historisk Tidsskrift 97:2 (1997), s. 562-564.

Clara Nevéus; Siegfried Heim & Lena Westling Karlsson: Medeltida småkonst. Sigill i Riksarkivet, 1997 (Skrifter utgivna av Riksarkivet 19), i: Historisk Tidsskrift 97:2 (1997), s. 564.

Brev ur askan. De i slottsbranden 1697 eller på annat sätt förlorade miscellaneabreven enligt äldre arkivförteckningar, Johan Peringskiölds anteckningar m.m., utgivna av Hans Gillingstam 1996 (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 17), i: Historisk Tidsskrift 97:2 (1997), s. 564-565.

Vadstenadiariet. Latinsk text med översättning och kommentar, utgivet genom Claes Gejrot, Stockholm 1996 (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 19), i: Historisk Tidsskrift 97:2 (1997), s. 566-567.

Henrik Lerdam: Danske len og lensmænd 1370-1443, Museum Tusculanums Forlag, Københavns Universitet 1996 (Skrifter udgivet af Institut for Historie ved Københavns Universitet 18), i: 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning 26. Årgang nr. 4 (1996), s. 27-28.

Niels Skyum-Nielsen: Fruer og Vildmænd I: Dansk Middelalderhistorie 1250-1340, København, Akademisk Forlag u.å., i: Historisk Tidsskrift 96:1 (1996), s. 209-215.

Per Ingesman: Ærkessædets godsadministration i senmiddelalderen, Lund University Press 1990 (Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utgiven av Vetenskaps-Societeten i Lund 12), i: Historisk Tidsskrift 96:1 (1996), s. 244-245.

Schleswig-Holsteinischen Regesten und Urkunden 14: Urkundenbuch des Bistum Lübeck 3: 1439-1509, Bearb. von W. Prange, Neumünster, Wachholtz Verlag, 1995 (= Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv 45), i: Historisk Tidsskrift 96:1 (1996), s. 245.

Birgit and Peter Sawyer: Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800-1500, University of Minnesota Press, Minneapolis & London 1993 (The Nordic Series, Volume 17), i: Historisk Tidsskrift 95:1 (1995), s. 204-206.

Christian Krötzl: Pilger, Mirakel und Alltag. Formen des Verhaltens in skandinavischen Mittelalter (12.-15. Jahrhundert), Helsinki 1994 (Societas Historica Finlandiae. Studia Historica 46), i: Historisk Tidsskrift 95:1 (1995), s. 206-207.

Codex diplomaticus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. IIte Abtheilung. Urkundenbuch des Bisthums Lübeck. 1. Theil. Hrsg. W. Leverkus (1856), Neumünster, Wachholtz Verlag, Nachdruck 1994 (= Veröffentlichungen des Schleswig­-Hol­steinischen Landesarchiv 35), i: Historisk Tidsskrift 95:2 (1995), s. 515.

Schleswig-Holsteinischen Regesten und Urkunden 13: Urkundenbuch des Bistum Lübeck 2: 1220-1439, Bearb. von W. Prange, Neumünster, Wachholtz Verlag, 1994 (= Veröffentlichungen des Schleswig-Holsteinischen Landesarchiv 36), i: Historisk Tidsskrift 95:2 (1995), s. 515.

Medieval Queenship, Ed. by John Carmi Parsons, New York: St. Martin’s Press 1993, i: Historisk Tidsskrift 94:2 (1994), s. 407-408.

Jarl Gallén: Det “Danska itinerariet”. Franciskansk expansionsstrategi i Östersjön, red. och utg. av John Lind, Helsingfors 1993 (Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 579), i: Historisk Tidsskrift 94:2 (1994), s. 409.

Axel Bolvig: Kirkekunstens storhedstid. Om kirker og kunst i Danmark i romansk tid, Gyldendal 1992, i: 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning 22. Årgang nr. 4 (1993), s. 28-30.

Vivian Etting: Margrete den Første, Palle Fogtdal 1986, i: 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning 17. Årgang nr. 3 (1987), s. 28-31.

Rikke Agnete Olsen: Borge i Danmark, Centrum 1986, i: 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning 16. Årgang nr. 4 (1986), s. 21-26.

Land og by i middelalderen. Symposierapport, i: 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning 14. Årgang nr. 6 (1985), s. 13-17.

Leksikonartikler:

Artikler om diplomatik, palæografi, kronologi og middelalderhistorie til Den Store Danske Encyklopædi 1-22, Gyldendal 1994-2006.