Camilla Zacho

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. 0
E-mail: cz@dsl.dk

Camilla Zacho (født 1976) er cand.mag. i dansk og religion. Hun er seniorredaktør ved Den litterære redaktion og ved serien Danske Klassikere. Hun har tidligere været tilknyttet projekterne Ludvig Holbergs Skrifter og den moderniserede udgave af Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22. Ansat på DSL siden 2007, før da som studentermedhjælper.


Se medarbejdere