Publikationer - Finn Gredal Jensen

Artikler og bidrag til antologier

 1. »Fjendekærlighed i antikken« i: TEOL-information, nr. 18, Det Teologiske Fakultet, Københavns Uni­versitet, 1998, s. 17-22. (Præsentation af prisopgave).
 2. »Kierkegaard’s Latin Translations of the New Testament in the Journal CC« (sm.m. Niels W. Bruun) i: Kierkegaard Stu­dies Yearbook, 2001, s. 443-452. (Se også nr. 3 og 18).
 3. »Die lateinischen Übersetzungen Søren Kierkegaards aus dem Neuen Testament« (sm.m. Niels W. Bruun) i: Neulateini­sches Jahrbuch, 4, 2002, s. 17-30. (Udvidet version af nr. 2; se også nr. 18).
 4. »The Genesis of ’A First and Last Explanation’« (sm.m. Kim Ravn) i: Kierkegaard Studies Yearbook, 2003, s. 419-452.
 5. »Nogle supplerende bemærkninger om dateringen af ’En første og sidste Forklaring’. En replik til Poul Behrendt« i: Danske Studier, 2004, s. 142-147.
 6. »Om Martin Luthers oversættelse af Det Nye Testamente – med et sideblik til Erasmus af Rot­terdams Novum Instrumentum« i: Dansk Teologisk Tidsskrift, 68/2, 2005, s. 97-108.
 7. »To genfundne breve. Fra J.C. Lund til P.C. Kierkegaard og fra Regine Schlegel til Henrik Lund« i: Danske Studier, 2005, s. 194-200.
 8. »Two Letters Discovered: From J.C. Lund to P.C. Kierkegaard and from Regine Schlegel to Henrik Lund« i: Kierkegaard Studies Yearbook, 2006, s. 261-270. (Oversættelse af nr. 7).
 9. »Søren Kierkegaards boggaver til Den Skandinaviske Forening i Rom« (sm.m. Niels W. Bruun) i: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, bd. 46, 2007, s. 143-149.
 10. »Erasmus of Rotterdam: Kierkegaard’s Hints at a Christian Humanist« i: Jon Stewart (red.), Kierkegaard and the Renaissance and Modern Traditions, Tome II: Theology, Farnham & Burlington: Ashgate 2009 (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 5), s. 111-127.
 11. »Kierkegaard’s Donations to the Library of the Scandinavian Society in Rome« (sm.m. Niels W. Bruun) i: Kierkegaard Studies Yearbook, 2009, s. 601-610. (Oversættelse af nr. 9).
 12. »Poul Martin Møller: Kierkegaard and the Confidant of Socrates« i: Jon Stewart (red.): Kierkegaard and His Danish Contemporaries, Tome I: Philosophy, Politics and Social Theory, Farnham & Burlington: Ashgate 2009 (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 7), s. 101-167.
 13. »Heraclitus: Presocratic Ideas of Motion, Change and Opposites in Kierkegaard’s Thought« i: Jon Stewart og Katalin Nun (red.): Kierkegaard and the Greek World, Tome II: Aristotle and Other Greek Authors, Farnham & Burlington: Ashgate 2010 (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 2), s. 147-163.
 14. »Aeschylus: Kierkegaard and Early Greek Tragedy« i: Jon Stewart og Katalin Nun (red.): Kierkegaard and the Greek World, Tome II: Aristotle and Other Greek Authors, Farnham & Burlington: Ashgate 2010 (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 2), s. 211-234.
 15. »Herodotus: Traces of The Histories in Kierkegaard’s Writings« i: Jon Stewart og Katalin Nun (red.): Kierkegaard and the Greek World, Tome II: Aristotle and Other Greek Authors, Farnham & Burlington: Ashgate 2010 (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 2), s. 247-262.
 16. »Homer: Kierkegaard’s Use of the Homeric Poems« i: Jon Stewart og Katalin Nun (red.): Kierkegaard and the Greek World, Tome II: Aristotle and Other Greek Authors, Farnham & Burlington: Ashgate 2010 (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 2), s. 271-299.
 17. »’Den sande Kunst er en Anticipation af det salige Liv’. En tese af Poul Martin Møller« i: Joakim Garff, Ettore Rocca og Pia Søltoft (red.): At være sig selv nærværende. Festskrift til Niels Jørgen Cappelørn, København: Kristeligt Dagblads Forlag 2010, s. 224-238.
 18. »Kierkegaard’s Latin Translations of the New Testament: A Constant Dialogue with the Vulgate« (sm.m. Niels W. Bruun) i: Lee C. Barrett og Jon Stewart (red.): Kierkegaard and the Bible, Tome II: The New Testament, Farnham & Burlington: Ashgate 2010 (Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, vol. 1), s. 221-236. (Udvidet version af nr. 3). 
 19. »Betty Møllers almanak« i: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger, bd. 49, 2010, s. 167-203.
 20. »Henrik Ibsens Schriften. Die norwegische Neuausgabe von Ibsens Gesamtwerk« i: Paula Henrikson og Christian Janss (red.): Geschichte der Edition in Skandinavien, Berlin: Walter de Gruyter 2013 (Bausteine zur Geschichte der Edition, bd. 4), s. 357-371.
 21. »Gamle tekster i nye medier – nogle filologiske og pædagogiske perspektiver« (sm.m. Karen Skovgaard-Petersen) i: Pia Jønsson og Christian Kaaber (red.): Den digitale bog – fra papir til pixels (Bogvennen 2014-2015), København: Forening for Boghaandværk 2015, s. 89-102.
 22. »Poul Martin Møller: Kierkegaard y el confidente de Sócrates« i: Estudios Kierkegaardianos. Revista de filosofía, nr. 1, 2015 [udkommet 2016], s. 29-114. (Spansk oversættelse af nr. 12).
 23. »Fadder« i: Laurids Kristian Fahl, Birgitte Jacobsen, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen og Merete K. Jørgensen (red.): EDO – Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2016, s. 40-45.
 24. »Et græsk epigram af Poul Martin Møller« i: Birgitte Bøggild Johannsen, Karin Kryger og Karen Skovgaard-Petersen (red.): God latin. Festskrift til Peter Zeeberg i anledning af hans 60-årsdag den 21. april 2017, Renæssanceforum 12, 2017, s. 335-344.
 25. »‘Studeer paa det eensomme Skib!’ En dedikation fra Adam Oehlenschläger til Poul Martin Møller« i: Katarzyna Anna Kapitan, Beeke Stegmann og Seán D. Vrieland (red.): From Text to Artefact: Studies in Honour of Anne Mette Hansen, Leeds: Kismet Press 2019, s. 31-37.
 26. »The Diaries of P.C. Kierkegaard: An Overview« i: Lee C. Barrett og Peter Šajda (red.): Kierkegaard in Context: Essays in Honor of Jon Stewart, Macon: Mercer University Press 2019, s. 74-97.
 27. »Fejring af H.C. Ørsted« (sm.m. Carl Henrik Koch) i: Nyhedsbrev fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, nr. 13, november 2020, s. 4-5.
 28. »Bergs Græsk-Dansk Ordbog på nettet« (sm.m. Chr. Gorm Tortzen) i: Logos, nr. 2, juni 2022, s. 60-63.

 

Tekstudgivelse og kommentering

 1. Søren Kierkegaards Skrifter 1-28 og K1-K28, udg. af Søren Kierkegaard Forskningscenteret, red. Niels Jørgen Cappelørn m.fl., København: Gads Forlag 1997-2012 (digital udgave: sks.dk). Følgende bidrag: 
  1. Journalen BB, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Kim Ravn) i: SKS, bd. 17 og K17, 2000.
  2. Journalen CC, tekstudgivelse, tekstredegørelse, indledning og kommentarer (sm.m. Niels W. Bruun) i: SKS, bd. 17 og K17, 2000.
  3. Journalen FF, tekstudgivelse (sm.m. Søren Bruun og Jette Knudsen) i: SKS, bd. 18, 2001.
  4. Journalen KK, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun) i: SKS, bd. 18 og K18, 2001.
  5. Notesbog 2, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun) i: SKS, bd. 19 og K19, 2001.
  6. Notesbog 3, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun) i: SKS, bd. 19 og K19, 2001.
  7. Notesbog 5, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Jette Knudsen) i: SKS, bd. 19 og K19, 2001.
  8. Notesbog 6, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Jette Knudsen) i: SKS, bd. 19 og K19, 2001.
  9. Notesbog 12 (Æsthetica), tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun) i: SKS, bd. 19 og K19, 2001.
  10. Notesbog 13 (Philosophica/Problemata), tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Jette Knudsen) i: SKS, bd. 19 og K19, 2001.
  11. Notesbog 15 (Mit Forhold til ’hende’), tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Steen Tullberg) i: SKS, bd. 19 og K19, 2001.
  12. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, tekstudgivelse (sm.m. Esther Kielberg, Jette Knudsen og Kim Ravn) og tekstredegørelse (sm.m. Jette Knudsen og Kim Ravn) i: SKS, bd. 7 og K7, 2002.
  13. Journalen NB4, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Leon Jaurnow) i: SKS, bd. 20 og K20, 2003.
  14. Journalen NB6, tekstudgivelse (sm.m. Niels W. Bruun) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun og Joakim Garff) i: SKS, bd. 21 og K21, 2003.
  15. Journalen NB9, tekstudgivelse (sm.m. Leon Jaurnow) og tekstredegørelse (sm.m. Joakim Garff og Leon Jaurnow) i: SKS, bd. 21 og K21, 2003.
  16. En literair Anmeldelse, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Kim Ravn) i: SKS, bd. 8 og K8, 2004.
  17. Kjerlighedens Gjerninger, tekstudgivelse (sm.m. Niels W. Bruun) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun og Anne Mette Hansen) i: SKS, bd. 9 og K9, 2004.
  18. Journalen NB11, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Kim Ravn) i: SKS, bd. 22 og K22, 2005.
  19. Journalen NB14, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Steen Tullberg) i: SKS, bd. 22 og K22, 2005.
  20. Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun og Anne Mette Hansen) i: SKS, bd. 11 og K11, 2006.
  21. Sygdommen til Døden, tekstudgivelse (sm.m. Kim Ravn og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Steen Tullberg) i: SKS, bd. 11 og K11, 2006.
  22. »Ypperstepræsten« – »Tolderen« – »Synderinden«, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun og Steen Tullberg) i: SKS, bd. 11 og K11, 2006.
  23. Journalen NB15, tekstudgivelse (sm.m. Kim Ravn og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Joakim Garff) i: SKS, bd. 23 og K23, 2007.
  24. Journalen NB16, tekstudgivelse (sm.m. Kim Ravn og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Joakim Garff og Steen Tullberg) i: SKS, bd. 23 og K23, 2007.
  25. Journalen NB18, tekstudgivelse (sm.m. Niels W. Bruun og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun, Joakim Garff og Steen Tullberg) i: SKS, bd. 23 og K23, 2007.
  26. Journalen NB19, tekstudgivelse (sm.m. Niels W. Bruun og Anne Mette Hansen) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun, Joakim Garff og Anne Mette Hansen) i: SKS, bd. 23 og K23, 2007.
  27. Journalen NB21, tekstudgivelse (sm.m.Niels W. Bruun og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun, Joakim Garff og Steen Tullberg) i: SKS, bd. 24 og K24, 2007.
  28. Journalen NB22, tekstudgivelse (sm.m. Niels W. Bruun og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun og Joakim Garff) i: SKS, bd. 24 og K24, 2007.
  29. Journalen NB23, tekstudgivelse (sm.m. Niels W. Bruun og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun og Joakim Garff) i: SKS, bd. 24 og K24, 2007.
  30. Journalen NB25, tekstudgivelse (sm.m. Anne Mette Hansen, Stine Holst Petersen og Steen Tullberg) og tekstredegørelse (sm.m. Joakim Garff, Anne Mette Hansen og Steen Tullberg) i: SKS, bd. 24 og K24, 2007.
  31. En opbyggelig Tale, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Anne Mette Hansen og Elise Iuul) i: SKS, bd. 12 og K12, 2008.
  32. To Taler ved Altergangen om Fredagen, tekstudgivelse og tekstredegørelse (sm.m. Anne Mette Hansen og Elise Iuul) i: SKS, bd. 12 og K12, 2008.
  33. Journalen NB27, tekstudgivelse (sm.m. Niels W. Bruun og Elise Iuul) og tekstredegørelse (sm.m. Niels W. Bruun og Joakim Garff) i: SKS, bd. 25 og K25, 2008.
  34. Journalen NB29, tekstudgivelse (sm.m. Anne Mette Hansen og Stine Holst Petersen) og tekstredegørelse (sm.m. Joakim Garff og Stine Holst Petersen) i: SKS, bd. 25 og K25, 2008.
  35. Journalen NB30, tekstudgivelse (sm.m. Anne Mette Hansen og Klaus Nielsen) og tekstredegørelse (sm.m. Joakim Garff og Klaus Nielsen) i: SKS, bd. 25 og K25, 2008.
  36. Journalen NB32, tekstudgivelse (sm.m. Klaus Nielsen og Steen Tullberg) i: SKS, bd. 26, 2009.
  37. Tyske og engelske oversættelser af tekstredegørelser og kommentarer findes i Deutsche Søren Kierkegaard Edition. Journale und Aufzeichnungen, bd. 1-11, Berlin & New York: Walter de Gruyter 2005-, og i Søren Kierkegaard’s Journals and Notebooks, bd. 1-11, Princeton & Oxford: Princeton University Press 2007-.
 2. ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker 1-18, red. Klaus P. Mortensen m.fl. under medvirken af Finn Gredal Jensen, DSL og Gyldendal 2003-07.
 3. H.C. Andersen: En Digters Bazar. Tekstudgivelse ved Finn Gredal Jensen, efterskrift af Lars Handesten, noter ved Gunilla Hermansson og Klaus P. Mortensen. Danske Klassikere, DSL og Borgen 2006.
 4. Herman Bang: Romaner og noveller 1-10, red. Jesper Gehlert Nielsen og Jørgen Hunosøe, DSL og People’s Press 2008-10. Tekstudgivelse, tekstforhold og noter til »Paria’er« i bd. 6, 2010 (med efterskrift af Dag Heede).
 5. Poul Martin Møllers Skrifter, elektronisk version (foreløbig netudgave), red. Finn Gredal Jensen, Karsten Kynde og Kim Steen Ravn, 2012 ff. Udgivelse og kommentering af forskellige værker, se pmm.dsl.dk
 6. Ludvig Holberg: Dannemarks og Norges Geistlige og Verdslige Staat, udg. af Ludvig Holbergs Skrifter, red. Karen Skovgaard-Petersen, Eiliv Vinje m.fl., DSL og Universitetet i Bergen: Forlaget Vandkunsten 2014.
 7. Ludvig Holberg: Peder Paars. Tekstudgivelse ved Jens Kr. Andersen og Finn Gredal Jensen, noter og efterskrift ved Jens Kr. Andersen. Danske Klassikere, DSL og Gyldendal 2015.
 8. Ludvig Holbergs Skrifter, red. Karen Skovgaard-Petersen, Eiliv Vinje m.fl., DSL og Universitetet i Bergen (holbergsskrifter.dk / holbergsskrifter.no). Version 1.0 offentliggjort i 2015. Udgivelse og kommentering af følgende værker:
  1. Peder Paars, tekstudgivelse, tekstredegørelse (sm.m. Elise Iuul).
  2. Jeppe paa Bierget, tekstudgivelse.
  3. Barselstuen, tekstudgivelse (sm.m. Camilla Zacho Larsen), indledning og kommentarer.
  4. Tvende Breve til Den Politiske Kandestøbers Opliusning, tekstudgivelse, indledning og tekstredegørelse.
  5. Ad Virum Perillustrem *** Epistola (Første Levnedsbrev), tekstudgivelse og kommentarer.
  6. Henrick og Pernille, tekstudgivelse.
  7. Erasmus Montanus, tekstudgivelse.
  8. Oratio valedictoria, tekstudgivelse.
  9. Ad Virum Perillustrem Epistola secunda (Andet Levnedsbrev), tekstudgivelse og kommentarer.
  10. Heltehistorier, Tomus I-II, tekstudgivelse (sm.m. Karen Skovgaard-Petersen), kommentarer (sm.m. Kristoffer Schmidt og Karen Skovgaard-Petersen) og tekstredegørelse (sm.m. Elise Iuul).
  11. Ad Virum Perillustrem Epistola tertia (Tredje Levnedsbrev), tekstudgivelse og kommentarer (uafsluttet).
  12. Don Ranudo de Colibrados, tekstudgivelse, indledning, kommentarer og tekstredegørelse.
  13. Den Jydske Feyde, tekstudgivelse, indledning og tekstredegørelse.
  14. Herodiani Historie, tekstudgivelse (sm.m. Eiliv Vinje og Nina Marie Evensen).
  15. Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge, tekstudgivelse.
  16. Plutus, tekstudgivelse, indledning (sm.m. Jens Kr. Andersen) og tekstredegørelse (sm.m. Elise Iuul).
  17. Philosophus udi egen Indbilding, tekstudgivelse.
 9. Holberg. Ludvig Holbergs hovedværker 1-22, red. Laurids Kristian Fahl, Peter Zeeberg m.fl., DSL og Aarhus Universitetsforlag 2016-18.
 10. Holberg. Et udvalg, red. Laurids Kristian Fahl, Peter Zeeberg m.fl., DSL og Aarhus Universitetsforlag 2019.
 11. Manuskriptbeskrivelse til »Iisjomfruen« i pilotprojektet Andersens Udvalgte Håndskrifter. En digital dokumentation af H.C. Andersens kreative processer, H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet, 2019.
 12. H.C. Ørsted: Aanden i Naturen, udg. af Finn Gredal Jensen og Carl Henrik Koch, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2020.
 13. The Discovery of Electromagnetism Made in the Year 1820 by H. C. Ørsted, udg. af Finn Gredal Jensen. Faksimileudgave af Søren Absalon Larsens udgave 1920, med efterskrift af Carl Henrik Koch, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2020.
 14. »Forord« (sammen med Liv Bliksrud) til J.H. Wessels Kierlighed uden Strømper, udg. af Henrik Blicher på bokselskap.no, december 2020.
 15. Fundats og ordinans for Københavns Universitet 1539 / The Foundation and Regulations of the University of Copenhagen 1539, udg. med indledning og noter af Morten Fink-Jensen. Latinsk tekstudgivelse sm.m. Morten Fink-Jensen, dansk oversættelse ved Niels W. Bruun, engelsk oversættelse ved Peter Fisher, København: Gads Forlag 2020.
 16. Græsk-Dansk Ordbog, digital udgave af Carl Bergs Græsk-Dansk Ordbog, 1864. Redigeret af Finn Gredal Jensen, Nicolai Hartvig Sørensen, Chr. Gorm Tortzen og Thomas Troelsgård. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, lanceret 25. februar 2022.
 17. P.M. Møller's “Thoughts on the Possibility of Proofs of Human Immortality” and Other Texts, oversat og udg. af Finn Gredal Jensen og Jon Stewart, Leiden og Boston: Brill 2022 (Texts from Golden Age Denmark, vol. 8).

Prisopgave

Fjendekærlighedsmotivet i antikken. Dets religiøse, filosofiske og sociale sammenhæng. Prisopgave i teologi (guldmedalje), Københavns Universitet 1997. 203 s. Utrykt.

Redigeringsarbejde

Danish Golden Age Studies (fra vol. 4, 2008); Texts from Golden Age Denmark (fra vol. 4, 2008); Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources (fra vol. 9, 2011); Studier i Nordisk.