Publikationer

Ordbøger · Dictionaries

 • Den Danske Begrebsordbog. Redaktør (hovedredaktør Sanni Nimb). Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2015.
 • Den Danske Ordbog (1-6). Redaktør (hovedredaktører Ebba Hjorth og Kjeld Kristensen). Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal, 2003-2005.
 • Fransk-Dansk Ordbog. Medforfatter til 9. udgave. København: Gyldendal, 1997.

Artikler m.m. · Articles

 1. Lad brugeren komme til orde! Hvordan får ordbogen mest muligt ud af brugerhenvendelser? (sammen med Jonas Jensen og Mette-Marie Møller Svendsen). In: Caroline Sandström, Ulla-Maija Forsberg, Charlotta af Hällström-Reijonen, Maria Lehtonen og Klaas Ruppel (red.): Nordiska Studier i Lexikografi 15, Rapport från 15 konferensen om lexikografi i Norden, Helsingfors 4–7 juni 2019, Helsingfors 2020, pp. 155-164.
 2. Updating the dictionary: semantic change identification based on change in bigrams over time (sammen med Sanni Nimb og Nicolai Hartvig Sørensen). In: Slovenščina 2.0, 8(2), Collocations in Lexicography: existing solutions and future challenges, 2020, pp. 112-137.
 3. Nye ord i sproget – og i Den Danske Ordbog (sammen med Jonas Jensen). In: Årsberetning 2018-2019, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, pp. 86-92.
 4. Romanske sprog. In: Ebba Hjorth mfl.: Dansk Sproghistorie, bind 2: Ord for ord for ord, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag, pp. 413-428.
 5. Thaipiger, muskelhunde og fulde svenskere: nedsættende ord, stereotyper og ligestilling i Den Danske Ordbog (sammen med Jonas Jensen, Sanni Nimb, Mette-Marie Møller Svendsen og Lars Trap-Jensen). In: Ásta Svavarsdóttir, Halldóra Jónsdóttir, Helga Hilmisdóttir & Þórdís Úlfarsdóttir (red.), Nordiske Studier i Leksikografi 14, NFL-skrift nr. 15, Reykjavík 2018: Stofnun Árnar Magnússonar í íslenskum fræðum, pp. 141-151. [pdf]
 6. Navnestof i ordbøger – nye tider, nye måder (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Henrik Lorentzen & Emma Sköldberg (red.), LexicoNordica 24 – Navne i nordiske ordbøger, Nordisk Forening for Leksikografi, København 2017, pp. 109-129. [pdf]
 7. User studies, user behaviour and user involvement – evidence and experience from The Danish Dictionary (sammen med Lars Trap-Jensen). The fifth ENeL Action meeting, Barcelona 2016. [pdf] [læs online]
 8. Stafet. In: Laurids Kristian Fahl, Birgitte Jacobsen, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Merete K. Jørgensen (red.): Ebbas Danske Ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 2016, pp. 192-194.
 9. Den Danske Ordbog som app – hvorfor og hvordan? (sammen med Nicolai Hartvig Sørensen og Lars Trap-Jensen). In: Asgerd Gudiksen & Henrik Hovmark (red.): Nordiske Studier i Leksikografi 13, Rapport fra 13. Konference om Leksikografi i Norden, København 19.-22. maj 2015, side 191-202. [pdf]
 10. What, When and How? – the Art of Updating an Online Dictionary (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Tinatin Margalitadze & George Meladze (eds.): Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, 6–10 September, 2016, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, pp. 138-145.
 11. Der er gået sport i sproget – om sportsmetaforer i almensproget. In: Mål og Mæle, 37. årgang, nr. 2, marts 2016, pp. 21-26.
 12. Kom nu ind i kampen! Om sportsmetaforer i almensproget. In: Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi & Eivor Sommardahl (red.): Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden, 2015, pp. 153-160. [pdf]
 13. An odd couple – Corpus frequency and look-up frequency: what relationship? (sammen med Lars Trap-Jensen, Nicolai H. Sørensen) In: Iztok Kosem & Michael Rundell (eds.), Slovenščina 2.0, Volume 2 (2014), Issue 2, Trojina, Institute for Applied Slovene, Slovenia, pp. 94-113. [læs online] [pdf]
 14. The Danish Thesaurus: Problems and Perspectives (sammen med Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen). In: Andrea Abel, Chiara Vettori & Natascia Ralli (eds.): Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. Bolzano/Bozen: EURAC Research 2014, pp. 191-199. [pdf]
 15. At have begreb skabt om noget – om Den Danske Begrebsordbog (sammen med Sanni Nimb og Thomas Troelsgård). In: Ruth Vatvedt Fjeld & Marit Hovdenak (red.):  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, Oslo 13.-16. august 2013, pp. 303-326.
 16. Parlez-vous français? Et par ord om den nye fransk-danske i rødt. In: LEDA-Nyt nr. 56, december 2013, pp. 25-30, 38-41. [pdf]
 17. Pingpong om Retskrivningsordbogen 2012 (sammen med Anita Ågerup Jervelund). In: LEDA-Nyt nr. 55, marts 2013 , pp. 6-15. [pdf]
 18. Nødvendigt, tilstrækkeligt, typisk – nogle tanker om definitionspraksis (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Henrik Lorentzen & Emma Sköldberg (red.), LexicoNordica 19 – Betydelsebeskrivningar i nordiska ordböcker, Nordisk Forening for Leksikografi, 2012, pp. 79-101. [pdf]
 19. Online dictionaries – how do users find them and what do they do once they have? (sammen med Liisa Theilgaard). In: Ruth Vatvedt Fjeld & Julie Mathilde Torjusen (eds.): Proceedings of the 15th EURALEX International Congress, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2012, pp. 654-660. [pdf]
 20. Netordbøger – hvordan finder brugerne frem til dem, og hvad gør de, når de har fundet dem? (sammen med Liisa Theilgaard). In: Birgit Eaker, Lennart Larsson, Anki Mattisson (red.): Nordiska studier i lexikografi 11. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Lund 24−27 maj 2011, pp. 418-430. [pdf]
 21. There And Back Again – from Dictionary to Wordnet to Thesaurus and Vice Versa: How to Use and Reuse Dictionary Data in a Conceptual Dictionary (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Iztok Kosem, Karmen Kosem (eds.), Electronic Lexicography in the 21st Century. New Applications for New Users. Proceedings of eLex 2011, Bled, 10-12 November 2011, Ljubljana 2011, pp. 175-179. [pdf]
 22. Fra krydderkage til running sushi – hvordan nye ord kommer ind i Den Danske Ordbog. (sammen med Sanni Nimb). In: Margrethe Heidemann Andersen og Jørgen Nørby Jensen (red.): Nye ord – København 12.-13. april 2011, Sprognævnets konferenceserie 1, pp. 69-85.
 23. Ordnet.dk – et dyr med mange ben. In: Loránd-Levente Pálfi (under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm): Leksikon over ordbøger og leksika, 2. udgave, København, Frydenlund 2011, pp. 633-640. (pdf)
 24. Orthographical Dictionaries: How Much Can You Expect? – The Danish Spelling Dictionary Revis(it)ed. In: Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (eds.): Proceedings of the XIV Euralex International Congress, pp. 664-670. Leeuwarden 2010. (pdf)
 25. Fra ordbog til wordnet. Hvordan udmøntes en ordbogsdefinition i en formaliseret wordnetbeskrivelse? (sammen med Sanni Nimb). In: Harry Lönnroth & Kristina Nikula (red.): Nordiska studiar i lexikografi 10. Rapport från Konferencen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3-5 juni 2009, pp. 329-344. Tammerfors 2010.
 26. De oversete og mishandlede ordforbindelser – hvilke, hvor og hvorfor? (sammen med Ken Farø). In: LexicoNordica 16, 2009, pp. 75-101.
 27. Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai Hartvig Sørensen, Lars Trap-Jensen, Henrik Lorentzen. DanNet: the challenge of compiling a wordnet for Danish by reusing a monolingual dictionary. In: Language Resources and Evaluation, Volume 43, Number 3 / September, 2009. Springer Netherlands, pp. 269–299. DOI 10.1007/s10579-009-9092-1.
 28. (bidragyder til) Antonio Fischetti et Charb: Éternuer dans le chou-fleur et autres métaphores sexuelles à travers le monde. Paris: Éditions Les Échappés, 2009.

 29. Danmarks logofile orkester: Shu-bi-dua og sproget (sammen med Ken Farø). In: Danske Studier 2008, pp. 5-57. (pdf)
 30. Korpusbaseret lemma-eksklusion eller "Hvor gik ordene hen da de gik ud?". In: Jóhannesson, Kristinn et al. (red.): Nog ordat? Festskrift till Sven-Göran Malmgren, pp. 259-267. Göteborg 2008.
 31. The Dictionary of the Danish Language online : From Book to Screen – and Beyond (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Lexicographie et Informatique – bilan et perspectives. Pré-actes, ATILF / CNRS Nancy-Université 2008, pp. 151-157.
 32. Den Danske Ordbog som værktøj for oversættere? (sammen med Ken Farø). In: MDTnyt, 02/2006, pp. 4-8. København 2006.
 33. ordnet.dk – et nyt sprogligt opslagsværk på internettet (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen (red.): Nordiske Studier i Leksikografi 8, NFL-skrift nr. 9, pp. 253-264. København 2006.
 34. Episode 3: Ordbogen slår igen (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Studier i Nordisk 2004-2005, pp. 24-34. København 2006.
 35. Den Danske Ordbog - set i bakspejlet (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Nyt fra Sprognævnet, 2006/2, pp. 5-11. København 2006.
 36. DanNet – a wordnet for Danish. Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai H. Sørensen, Lars Trap-Jensen, Henrik Lorentzen. In: Proceedings from Third International Conference on Global Wordnets. Jeju, South Corea. 2006. [rtf]
 37. Grammatiske oplysninger i Den Danske Ordbog (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Ruth V. Fjeld og Dagfinn Worren (red.): Nordiske Studiar i Leksikografi 7. Rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden, pp. 252-267. Oslo 2005.
 38. Den Danske Ordbog – nok engang. In: LEDA-Nyt nr. 39, pp. 20-23. København 2005.
 39. The Danish Dictionary at large: Presentation, Problems and Perspectives. In: Geoffrey Williams and Sandra Vessier (eds): Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress, pp. 285-294. Lorient, Frankrig 2004.
 40. Jagten på det gode citat. Om vanskelighederne ved at finde egnede ordbogseksempler i et korpus. In: Martin Gellerstam et al. (eds.): Nordiska studier i leksikografi 5. Rapport från Konferens om Lexikografi i Norden, Göteborg 26.-29. maj 1999, pp. 202-216. Göteborg 2001.
 41. Lemmatization of Multi-Word Lexical Units: In which Entry? In: Martin Gellerstam et al. (eds.): EURALEX '96. Proceedings I-II, pp. 415-421. Göteborg 1996. (pdf)

 

Anmeldelser m.m. · Reviews

 1. Parlez-vous français? Et par ord om den nye fransk-danske i rødt. In: LEDA-Nyt nr. 56, december 2013 , pp. 25-30 og 38-41. [pdf]
 2. Den Danske Ordbog: en ordbog for eksperter, godtfolk og almindeligt interesserede. Svar til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog: en ordbog for lingvister! (sammen med Lars Trap-Jensen). I: LexicoNordica 13, Oslo 2006, s. 197-208.
 3. Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Ny dansk ordbog i seks bind for sekretærer og forskere (sammen med Lars Trap-Jensen). In: LexicoNordica, vol. 11, 2004, pp. 191-201. Oslo 2004.
 4. Kommentarer til Henning Bergenholtz og Vibeke Vrang: Den Danske Ordbog imponerer og skuffer (sammen med Lars Trap-Jensen). In: Hermes, Journal of Linguistics, vol. 33, pp. 179-192. Århus 2004.
 5. Retskrivningsordbogen. 3. udgave. Retskrivningsordbog Gyldendal, 2. udgave. Politikens Retskrivningsordbog, 1. udgave. Sammen med Fahl, Farø og Heegård. In: Danske Studier 2002, pp. 222-237. Også trykt i let ændret (og udvidet) form i LEDA-Nyt, nr. 33, marts 2002.

 

Redaktionelt arbejde · Editorial work

 

 • Hovedredaktør (sammen med Ruth V. Fjeld og Emma Sköldberg) af tidsskriftet LexicoNordica (fra 2009) · Co-editor of the journal LexicoNordica
 • Medlem af redaktionskomitéen for tidsskriftet LexicoNordica (2004-2009) · Member of the editorial board of the journal LexicoNordica
 • Redaktør af Nordiske Studier i Leksikografi 8, NFL-skrift nr. 9. København 2006 (sammen med Lars Trap-Jensen).

 

Organisationsarbejde · Organizational work

 • Medlem af Dansk Sprognævn fra 2006. Medlem af Arbejdsudvalget 2006-2009 og nu formand for Fagråd for retskrivning · Member of the Danish Language Council
 • Bestyrelsesmedlem i LEDA, Foreningen af Leksikografer i Danmark, 2002-2010 (formand fra 2004-2008) · Member of the board of LEDA, the Association of Danish Lexicographers (chairman 2004-2008)
 • Medlem af organisationskomitéen for Nordisk leksikografikonference 2005 · Member of the organizing committee for the Nordic Lexicographical Conference 2005