Publikationsliste

2018

Christian 3.s danske Bibel, https://tekstnet.dk/christian-3-bibel/metadata. Udgivet for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) af Marita Akhøj Nielsen og Thomas Hansen med noter og indledning af Marita Akhøj Nielsen.

"Reformationens betydning for det danske sprog", i Teologisk tidsskrift 2018, 4, s. 278-90.

[Anmeldelse af] Pil Dahlerup: Litterær reformation, i Danske Studier, s. 188-97.

"Ordforråd. Runedansk og gammeldansk", i Ebba Hjorth m.fl. (red.): Dansk sproghistorie 2. Ord for ord for ord, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Aarhus Universitetsforlag, s. 293-301.

2017

"The history of the Academy – now and then", in Marita Akhøj Nielsen (ed.): The Royal Danish Academy of Sciences and Letters 1742-2017. A jubilee celebratory publication. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, pp. 8-12.

"The Academy in society", in Marita Akhøj Nielsen (ed.): The Royal Danish Academy of Sciences and Letters 1742-2017. A jubilee celebratory publication. Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, pp. 55-92.

"Selskabets historie – fra tid til anden", i Marita Akhøj Nielsen (red.): Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-2017. Et jubilæumsskrift. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (KDVS), s. 9-12.

"Selskabet i samfundet", i Marita Akhøj Nielsen (red.): Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-2017. Et jubilæumsskrift. København: KDVS, s. 55-92.

"Lidt om dansk salmesprog", i Sprog & samfund nr. 2-3, s. 6f.

"The Vocabulary of Chivalry in Old Danish Romances", i Jonathan Adams & Massimiliano Bampi (eds.): Beyond the Piraeus Lion. East Norse Studies from Venice. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, s. 123-38.

"Philological Virtues in a Virtual World", i Harry Lönnroth (ed.): Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly, Brill, Leiden · Boston, s. 58-74.

2016 

(Sammen med Thomas Troelsgaard): "Moth’s Danish Dictionary. Publishing a Dictionary with a 300-year Delay", i Tinatin Margalitadze & George Meladze (eds.): Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity, Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, Tbilisi s. 622-634

 

- "ÆM, adv.", i: Laurids Kristian Fahl et al. (red.): Ebbas danske ordbog. Ord til Ebba Hjorth på 70-årsdagen 2. maj 2016. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL), København, s. 225-29

- Hvorfor taler vi dansk? Om reformationen og sproget. Eksistensen, København

2015 1.130 ordbogsartikler i Gammeldansk Ordbog, betaversion på www.gammeldanskordbog.dk 

- "Gammeldansk formidlet til den digitale tidsalder", i Jonathan Adams (red.): Østnordisk filologi - nu og i fremtiden, Selskab for Østnordisk Filologi : UJDS, København, s. 97-108

-   "Danske dialekter i Moths Ordbog", i Danske Talesprog 14, s. 124-142

- Artikler på den fagfællebedømte hjemmeside www.mothsordbog.dk

  • "Artikeltyper og deres struktur"

  • "Den overordnede struktur i sidsteredaktionen"

  • "Etymologiske principper"

  • "Grammatiske begreber"

  • "Håndskriftmaterialet"

  • "Kort om Moth og hans ordbog"

  • "On Matthias Moth's Dictionary"

  • "Stavning og særlige tegn"

  • "Stavning og udtale"

  • "Udgivelsesprincipper"

- Udgivelse af en række kortere håndskrevne tekster, "Vigtige dokumenter", på den fagfællebedømte hjemmeside www.mothsordbog.dk

2014 "Moths ordbog og dens virkningshistorie", i LexicoNordica 21, s. 96-117

2013-15 Moths Ordbog, http://mothsordbog.dk. Udgivet for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab af Marita Akhøj Nielsen i samarbejde med Nicolai Hartvig Sørensen og Thomas Troelsgård (datalingvistik), Michael Greve og Anders Bruun Olsen (it-udvikling), Jeppe Berndsen (studentermedhjælp).

2012 "Glimt af Grønlandsforskningen", i: Marita Akhøj Nielsen (red.): Grønlands fascinationskraft. Fortælliner om polarforskningen. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 40-års-regeringsjubilæet 2012, s.132-47

- "Saa fuldkommet som det hafves kunde – lidt om Moths ordbog fra indsamling til internet", i: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). Årsberetning 2011-2012, s. 50-61

2011 (Sammen med Jens Keld †, udg.): Jens Steen Sehesteds digtning 1. Tekster, 2. Kommentar. DSL, København. 335 + 375 s.

- "Dignæ certè hæ nostræ Ripæ in notitiam veniant externorum. Renaissance culture in Ribe", i: Marianne Pade (red.): On Renaissance Academies. Proceedings of the international conference "From the Roman Academy to the Danish Academy in Rome. Dall'Accademia Romana allAccademia di Danimarca a Roma". Rom, s. 147-54

- "Kingo og barokken" (anmeldelse af Erik A. Nielsen: Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom), i: Kritik nr. 201. Oktober 2011, s. 79-82.

- "Jeg er den som dig betjene kan med sværd og pen. Om den danske barokdigter Jens Steen Sehested", i: Magasin fra Det Kongelige Bibliotek. 24. årgang nr. 4, s. 3-13

2010 "Indledning", i: Marita Akhøj Nielsen (red.): Det fremmede som historisk drivkraft Danmark efter 1742. Et festskrift til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved 70-års-fødselsdagen den 16. april 2010, s. 9-11

- "Joint concerns of language history and literary history: the example of three Danish authors from the 16th and 17th centuries", i Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Linguistics, Volume 42, supplement1, s. 117-28 (netadresse DOI: 10.1080/03740463.2010.482319 , http://dx.doi.org/10.1080/03740463.2010.482319)

2008 "Norse Philology Anno 1570", i: nettidsskriftet Renæssanceforum 5, 2008 (http://www.renaessanceforum.dk/rf_5_2008.htm)

- "Barokdigte i Fyns Stiftsbibliotek", i: Danske Studier, s. 168-73

2007 "En poesibog fra omkring 1725", i: Encyclopædica Brittanica (http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/encyclopaedica_brittanica), s. 145-50

2006 "Anders Sørensen Vedel", i: Carsten Bach-Nielsen m.fl. (red.): Danmark og renæssancen 1500-1650, s. 196-205

- "Vedel og den danske stil", i: Dorthe Duncker (red.): Studier i Nordisk 2004-2005. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning, s. 49-61

- "Leonora Christina og Jammers Minde", i: Ære være Leonora. Kristian Zahrtmann og Leonora Christina, s. 8-17

- (Sammen med Henrik Blicher og Merete K. Jørgensen redaktion af) Tænkesedler. 20 fortællinger af fædrelandets litteraturhistorie. Festskrift til Flemming Lundgreen-Nielsen. Heri også artiklen "Renæssancens runestrid", s. 39-53

2005 "Anders Sørensen Vedels indsats for dansk som

              kultursprog", i: nettidsskriftet Renæssanceforum 1

              (www.renaessanceforum.dk)

2004-2006 På hjemmesiden Studér Middelalder på Nettet (http://smn.dsl.dk) under Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside følgende tekstkritiske udgaver, der har været underkastet fagligt tilsyn:

 • Den kyske Dronning efter Stockholm K47 (sammen med Jon Adams)

 • Dværgekongen Laurin efter Stockholm K47 (sammen med Merete K. Jørgensen)

 • Flores og Blanseflor efter Stockholm K47 (sammen med Jon Adams)

 • Harpestrengs urtebog efter Stockholm K48 (sammen med Jon Adams)

 • Harpestrengs stenbog efter Stockholm K4

 • Harpestrengs kogebog efter NkS 70r,8o

 • Hertug Frederik af Normandie efter Stockholm K47 (sammen med Merete K. Jørgensen)

 • Jyske Lov efter NkS 295,8o (sammen med Jon Adams)

 • Legendefragmenter efter Cambridge Add3827,1 og Stockholm K48 (sammen med Jon Adams)

 • Lægebog fra top til tå efter Uppsala D600 (sammen med Merete K. Jørgensen)

 • Peder Laales ordsprog efter Ghemen-trykket 1506 (sammen med Merete K. Jørgensen)

 • Peder Laales ordsprog efter NkS 813x,4o (sammen med Merete K. Jørgensen)

 • Persenober og Konstantianobis efter Stockholm K47 (sammen med Jon Adams)

 • Rydårbogen efter Stockholm K4

 • Skriftemålsbøn i Stockholm K48 (sammen med Jon Adams)

- sammesteds følgende introducerende tekster, der har været underkastet fagligt tilsyn: 1) kultur- og litteraturhistoriske indledninger til Christiern Pedersens Jærtegns-Postil, Christiern Pedersens Vocabularium, Den kyske Dronning, Dværgekongen Laurin, Flensborg Stadsret, Gesta Danorum på dansk, Harpestrengs skrifter, Jon Præst, Julemærker, Jyske Lov, Legendefragmenter, Lægebog fra top til tå, Peder Laales ordsprog, Persenober og Konstantianobis, Rimkrøniken, Rydårbogen, Skriftemålsbøn og Skånske Kirkelov, 2) håndskriftbeskrivelser af Cambr. Add3827,1, NkS 813x,4o, NkS70r,8o, NkS66,8o, Sth. K4, Sth. K47 (sammen med Jon Adams), Sth. K48 og FlensbStadtarchiv Stb 2

2004 "Translated words in the Dictionary of Old Danish. How knowledge about the practice of translation can be derived from the dictionary", i: Peter Andersen (red.): Pratiques de Traduction au Moyen Age. Actes du colloque de l'Université de Copenhague 25 et 26 octobre 2002. Medieval Translation Practices. Papers from the Symposium at the University of Copenhagen 25th and 26th October 2002, s. 178-85

- Artiklerne "Leonora Christina Ulfeldt" og "Anders Sørensen Vedel", i: Marianne Stecher-Hansen (ed.): Dictionary of Literary Biography. Volume 300: Danish Writers from the Reformation to Decadence, 1550-1900, Detroit, s. 460-70 og 471-76

- Anders Sørensen Vedels filologiske arbejder 1-2.Universitets-Jubilæets danske Samfund/C.A. Reitzel. 820 s. Disputats

2003 "Med sod og øl på sukkerpapir", i: Bogens Verden 4, s. 3-7

2002 "Leonora Christina: An Imprisoned Princess", i: Inger M. Olsen og Sven Hakon Rossel (red.): Female Voices of the North I. An Anthology, Wien, s. 89-116.

- Portrætterne af B.S. Ingemann, Thomas Kingo og Leonora Christina på Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Det Kongelige Biblioteks netsted Arkiv for Dansk Litteratur

- "Notitser om Anders Sørensen Vedels redigering af ældre dansk poesi", i: Flemming Lundgreen-Nielsen og Hanne Ruus (red.): Svøbt i Mår 4, s. 133-51

2001 Artiklerne "Bernhard Severin Ingemann", "Eventyr og Fortællinger", "Holger Danske", "Landsbybørnene", "Levnetsbog", "Morgen- og Aftensange", "Valdemar Seier", "Varners pöetiske Vandringer", i: John Chr. Jørgensen (red.): Dansk Forfatterleksikon 1-2

2000 "Barok og brugslyrik. Den litterære stil i Vinter-Parten og kirkesalmebogen af 1699", i: Hymnologiske Meddelelser 1999 nr. 4, s. 229-52

- "Leonora Christinas Jammers Minde i ny udgave - hvorfor? hvordan?", i: Studier i Nordisk 1998-1999, s. 64f

- "The conservator's work and literary history: the example of a 17th-century Danish autobiography", i: Care and conservation of manuscripts 5, s. 38-47

1999 "Kønsskifte på gammeldansk - om genus af garth", i: Danske Studier, s. 180-85

1998 (Sammen med Poul Lindegård Hjorth) Leonora Christinas Jammers Minde. Diplomatarisk udgave ved Poul Lindegård Hjorth og Marita Akhøj Nielsen under medvirkning af Ingelise Nielsen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 364 s., heraf indledning 78 s. og tekstudgave 286 s. De to udgivere står i fællesskab for tekstudgivelsen; indledningen s. xxxiii-xxxv og lii-lxvii af Marita Akhøj Nielsen.

- "Poul Lindegård Hjorth. Nekrolog", i: Danske Studier, s. 5-18

1997 (Sammen med Flemming Lundgreen-Nielsen og John Kousgård Sørensen redaktion af) Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjorth. Heri også artiklen "Om Anders Sørensen Vedels udgivelsesprincipper", s. 181-203

1996 "Salmisten i det danske kirkekor?", i: Vartovbogen, s. 104-19

- (Sammen med Niels Dalgaard) "Knoglebrud og kongerøgelse. Litterære og filologiske overvejelser over Thomas Kingo: Odensee Hospital", i: Danske Studier, s. 38-61 (heraf s. 41-45 og 49-55 af Marita Akhøj Nielsen)

- (Sammen med Merete K. Jørgensen anmeldelse af) Ordbog over det norrøne prosaprog, i: Danske Studier, s. 174-82

1995 "Tragica, et led i folkeviseoverleveringen", i: Danske Studier, s. 90-101

- Thomas Kingo: Digtning i udvalg. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Marita Akhøj Nielsen. Danske Klassikere, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgen. 580 s., heraf tekstudgave 418 s., efterskrift 30 s. og noter 126 s.

1994 (Sammen med Ebba Hjorth) Tragica (1657). Udgivet for Universitets-Jubilæets danske Samfund af Ebba Hjorth og Marita Akhøj Nielsen. 463 s., heraf tekstudgave inkl. noter 431 s. og indledning 24 s.

- "Metrisk bestemt syntaks, især hos Anders Sørensen Vedel", i: Selskab for Nordisk Filologi. Årsberetning 1992-1993, s. 67-74

1993 "Riddermatesch man", i: nordiske orter och ord, Lund, s. 167-69

1992 "Kraft", i: 80 Ord til Christian Lisse, s. 72f

- (Sammen med Merete K. Jørgensen og John Kousgård Sørensen) Gammeldansk Ordbog. Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Præsentationshæfte. 40 s.

1989 B.S. Ingemann: Fjorten Eventyr og Fortællinger. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Marita Akhøj Nielsen. Danske Klassikere, Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgen. 262 s., heraf tekstudgave 219 s., efterskrift 26 s. og noter 14 s.

1988 "Om kilderne til B.S. Ingemanns Valdemar Seier", i: Danske Studier, s. 85-114

1987 B.S. Ingemann: Valdemar Seier. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Marita Akhøj Nielsen. Danske Klassikere, Det danske Sprog- og Litteraturselskab og Borgen. 556 s., heraf tekstudgave 501 s., efterskrift 42 s. og noter 10 s.

 

1986 "Teksthistoriske og ortografiske iagttagelser i B.S. Ingemanns 'Valdemar Seier', 1826-1913", i: Danske Studier, s. 60-71