Publikationer

Publikationsliste for Markus Hedemann

Monografi

Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 – konflikt og konsekvens, Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 114, Aabenraa 2018.

Artikler og bogkapitler

The Coronation Charter and the Treaty Document of Kalmar July 1397: Political Background and Historiography”, Italia Regia. Fonti e ricerche per la storia mediévale, artikeludformning af paperet af sammen navn fremlagt på konferencen Briefe – Urkunden – Verträge ved CIDs samling, Leipzig 1. oktober 2018. Forventes udgivet ultimo juni 2021 (6911 ord).

(sammen med Anders Leegaard Knudsen), ”Diplomatarium Danicum”, kapitel i Dansk Editionshistorie bd. 1, p. 483-527. Under udgivelse.

A Lost Notary Instrument: The Holsatian Process in the Curia from 7 October 1424 to 23 May 1425”, Skrifter utgivna av Riksarkivet, artikeludformning af paperet af samme navn fremlagt på konferencen Medieval Scandinavia and the Papal Administration, Stockholm oktober 2016. Forventes udgivet ultimo december 2021, (6441 ord).

Ein Aufhebungsverfahren (causa nullitatis) als reine Formsache? Der Prozess um Schleswig an der Kurie, 7. Oktober 1424 - 23. Mai 1425, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 137, 2012, s. 7-30.

Unionsbrevets kongelige program og krigen om Slesvig”, Scandia 77:2, 2011, s. 38-70.

To eren unde to rechte: Erich von Pommerns Hansepolitik in den Jahren 1416-1423”, Hansische Geschichtsblätter 128, 2010, s. 141-187

Ofendommen 28. juni 1424. Politiske forudsætninger og juridisk strategi”, Historisk Tidsskrift 107:1, 2007, s. 34-68.

Videnskabelig debat

Udvalgte udgivelses- og oversættelsesarbejder på http://diplomatarium.dk/

1. Diplomer vedr. Slesvig/Sønderjylland

2. Diplomer tilbageleveret fra Sovjetunionen og Polen til Archiv der Hansestadt Lübeck

3. Registraturer

4. Årgangene 1410-12

Anmeldelser

 • Replik i Sønderjyske Årbøger 2020 i anledning af Anders Bøghs anmeldelse af Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 – konflikt og konsekvens i Sønderjyske Årbøger 2019.

 • August Aronsson, Löffte, tvist och försoning, Uppsala 2017, anmeldt i Historisk Tidsskrift 118:2, 2018, s. 523-25.

 • Anders Bøgh, Sejren i kvindens hånd, Århus 2003, anmeldt i 1066 årg. 33 nr. 3, 2003, s. 35-36.

Øvrigt

 • ”Hvornår blev Slesvig til Slesvig?”, kronik i Kristelig Dagblad 15. juni 2020.

 • ”Erik af Pommerns krigserklæring i 1416 fik konsekvens”, kronik i Kristeligt Dagblad 16. marts 2016.

 • Opslagene ”Diplomatarium Danicum” (om et diplom fundet i Baldwin, Kansas), DSL's Nyhedsbrev 1, december 2015, og ”Fru Holger”, DSL's Nyhedsbrev 6, oktober 2017. Medvirkende redaktør for nyhedsbrevene nrr. 6-8.

 • "Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve", Årsberetning for DSL 2012-2013, 2013, s. 13-21.

 • (Sammen med Anders Leegaard Knudsen), ”Diplomatarim Danicum”, Almanach medievisty editora, Prag 2011, s. 37-42.

 • Redaktion af opslagene ”Valdemars Sjællandske Lov”, ”Vederloven”, ”Visio Tundali” og ”Vita Johannis Grand” i Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi Bd. 11 (T-Z), Rom 2007.

 • Frederichs Wærk – Kilder til industribyens fødsel (red. Bo Jacobsen m. fl.), transskription og faksimileudgave af ansøgninger og kongelige bevillinger 1756, Hundested Lokalhistoriske Forening, Frederiksværkegnens Historiske Forening og Industrimuseet Frederiks Værk 2005, s. 7-43.

 • Medv. v. Else Rasmussen, Harald Salomon, en dansk medaljør og billedhugger, 2002 (oversættelse af latinske indskrifter).

 • ”En bil har to øjne”, kronik i Information 19. oktober 2001.

 • ”Sæbe i Bayreuth” (om Heiner Müllers opsætning af Tristan og Isolde), kronik i Politiken 18. august 1999.

 • Det andet Triumvirat, prisopgave til Filologisk-Historisk Samfund. Tildelt Samfundets andenpræmie 1998.