Publikationer

Publikationsliste for Markus Hedemann

Fagfællebedømt monografi

Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 – konflikt og konsekvens, Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 114, Aabenraa 2018.

Fagfællebedømte artikler og bogkapitler

 • (sammen med Carsten Pape), Christian 2.s instruks for den danske gesandt til Moskva 1513”, Danske Magazin, antaget til udgivelse sommer 2023, 15 tryksider
 • (sammen med Anders Leegaard Knudsen), ”Diplomatarium Danicum”, kapitel i Dansk Editionshistorie bd. 1, p. 483-527. Under udgivelse.
 • A Lost Notary Instrument: The Holsatian Process in the Curia from 7 October 1424 to 23 May 1425”, Scandinavia and the Vatican Archives, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 106, Kirsi Salonen, Claes Gejrot og Anna-Stina Hägglund eds., Stockholm 2022, s. 125-41

 • ”Ein Aufhebungsverfahren (causa nullitatis) als reine Formsache? Der Prozess um Schleswig an der Kurie, 7. Oktober 1424 - 23. Mai 1425, Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 137, 2012, s. 7-30.
 • ”Unionsbrevets kongelige program og krigen om Slesvig”, Scandia 77:2, 2011, s. 38-70.
 • ”To eren unde to rechte: Erich von Pommerns Hansepolitik in den Jahren 1416-1423”, Hansische Geschichtsblätter 128, 2010, s. 141-187
 • ”Ofendommen 28. juni 1424. Politiske forudsætninger og juridisk strategi”, Historisk Tidsskrift 107:1, 2007, s. 34-68.
 •  

Videnskabelig debat

 

Formidling

 • ”Diplomatarium Danicum online”, Historisk Tidsskrift 123:2, 2023, s. 388-401.
 • ”Ofen-dommen 28. juni 1424 – en glemt triumf”, artikel i Sønderjysk Månedsskrift 4, 2022, s. 131-39
 • ”Hvornår blev Slesvig til Slesvig?”, kronik i Kristeligt Dagblad 15. juni 2020.
 • ”Erik af Pommerns krigserklæring i 1416 fik konsekvens”, kronik i Kristeligt Dagblad 16. marts 2016
 • Opslagene ”Diplomatarium Danicum” (om et diplom fundet i Baldwin, Kansas), DSL's Nyhedsbrev 1, december 2015, og ”Fru Holger”, DSL's Nyhedsbrev 6, oktober 2017.
 • "Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve", Årsberetning for DSL 2012-2013, 2013, s. 13-21
 • (Sammen med Anders Leegaard Knudsen), ”Diplomatarim Danicum”, Almanach medievisty editora, Prag 2011, s. 37-42.

 

Udvalgte udgivelses- og oversættelsesarbejder på http://diplomatarium.dk/

1. Diplomer vedr. Slesvig/Sønderjylland

2. Diplomer tilbageleveret fra Sovjetunionen og Polen til Archiv der Hansestadt Lübeck

3. Registraturer

4. Årgangene 1410-12

Anmeldelser

 • Replik i Sønderjyske Årbøger 2020 i anledning af Anders Bøghs anmeldelse af Danmark, Slesvig og Holsten 1404-1448 – konflikt og konsekvens i Sønderjyske Årbøger 2019.

 • August Aronsson, Löffte, tvist och försoning, Uppsala 2017, anmeldt i Historisk Tidsskrift 118:2, 2018, s. 523-25.

 • Anders Bøgh, Sejren i kvindens hånd, Århus 2003, anmeldt i 1066 årg. 33 nr. 3, 2003, s. 35-36.

Øvrigt

 • Medvirkende redaktør for DSL's nyhedsbreve nrr. 6-8.
 • Redaktion af opslagene ”Valdemars Sjællandske Lov”, ”Vederloven”, ”Visio Tundali” og ”Vita Johannis Grand” i Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi Bd. 11 (T-Z), Rom 2007.

 • Frederichs Wærk – Kilder til industribyens fødsel (red. Bo Jacobsen m. fl.), transskription og faksimileudgave af ansøgninger og kongelige bevillinger 1756, Hundested Lokalhistoriske Forening, Frederiksværkegnens Historiske Forening og Industrimuseet Frederiks Værk 2005, s. 7-43.

 • Medv. v. Else Rasmussen, Harald Salomon, en dansk medaljør og billedhugger, 2002 (oversættelse af latinske indskrifter).

 • ”En bil har to øjne”, kronik i Information 19. oktober 2001.

 • ”Sæbe i Bayreuth” (om Heiner Müllers opsætning af Tristan og Isolde), kronik i Politiken 18. august 1999.

 • Det andet Triumvirat, prisopgave til Filologisk-Historisk Samfund. Tildelt Samfundets andenpræmie 1998.