Sanni Nimb

Seniorredaktør/projektleder

 • COR
 • Den Danske Ordbog

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 27 265 640
E-mail: sn@dsl.dk

 • cand.mag., ph.d., Københavns Universitet 2005· dr, University of Copenhagen 2005
 • medlem af Dansk Sprognævns Repræsentantskab 2017-20
 • medlem af det sprogteknologiske udvalg, 2018-19, Dansk Sprognævn
 • formand for Udvalget for Retskrivning 2017-20, Dansk Sprognævn
 • medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • medlem af styrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund
 • Interesseområder · Interest areas

  • Ordbøger for dansk, både som opslagsværk og til anvendelse i sprogteknologi og digital humaniora · General and computational lexicography, digital humanities
  • Det danske ordforråd: særlige kategorier af ord og diverse aspekter af ordbetydninger og konnotationer, herunder kønsstereotyper · All semantic aspects of the Danish lexicon
  • Begrebsordbøger, wordnets, leksikalsk semantik, semantiske relationer og udnyttelsen af data i sprogteknologi og digital humaniora, herunder anvendelsen af Den Danske Begrebsordbog til automatisk emneidentificering · Thesauri, wordnets, lexical semantics; semantic relations; linking of lexical resources; compiling of lexical data for language technology, the use of lexica in digital humanities, i.e. the use of thesaurus data in topic identification
  • Dansk sprog generelt: Retskrivning, grammatik, semantik, pragmatik · Grammar (morphology, syntax, semantics, pragmatics)
  • Foredrag om dansk sprog, leksikografi, digital humaniora og sprogteknologi; undervisning i dansk sprog og leksikografi på universitetsniveau
   · Teaching at university level: Danish language, lexicography, computational lexicography


  Projekter· Projects

  • ordnet.dk – Udvikling af et digitalt ordbogskoncept · Development of a design concept for digital dictionaries
  • ELEXIS – EU-project 2018-22 om leksikografi og sprogteknologi, Horizone 2020 · EU-project 2018-22 on lexicography and language technology, Horizone 2020
  • DanNet2 - Udnyttelse af Den Danske Begrebsordbog i sprogteknologi, med Thomas Troelsgård, Nicolai H. Sørensen og Jonas Jensen, i samarbejde med København Universitet (Bolette S. Pedersen, Sussi Olsen, Simon Gray), støttet af Carlsbergfondet 2019-2022 · The use of data from The Danish Thesaurus in language technology, with Thomas Troelsgård, Nicolai H Sørensen and Jonas Jensen, in collaboration with the University of Copenhagen (Bolette S. Pedersen, Sussi Olsen, Simon Gray), funded by the Carlsberg Foundation 2019-2022
  • WebDDB - Digital udgivelse af Den Danske Begrebsordbog målrettet forskere, med Thomas Troelsgård og Nicolai H. Sørensen, støttet af Carlsbergfondet 2020-2022 · Digital edition of the Danish Thesaurus aiming at researchers, with Thomas Troelsgård and Nicolai H. Sørensen, funded by the Carlsberg Foundation 2019-2022
  • Videreudvikling af Den Danske Begrebsordbog med sigte på fremtidig digital udgave (hovedredaktør) · The Danish Thesaurus; further development aiming at a future online edition

  Afsluttede projekter· Finished Projects

 • Fra Begrebsordbog til Dansk FrameNet: udvikling af et FrameNet-leksikon for dansk i samarbejde med Københavns Universitet  , download: https://github.com/dsldk/dansk-frame-net · The Danish FrameNet lexicon, open source, download: https://github.com/dsldk/dansk-frame-net
 • Forskningsprojektet "Semantic Processing across Domains" (med prof. Bolette S. Pedersen & prof. Anders Søgaard, KU), støttet af FKK (semantisk opmærkning; dansk framenet-leksikon ud fra Den Danske Begrebsordbog)· · Research project, DSL & University of Copenhagen (semantic tagging; Framenet-lexicon for Danish based on thesaurus data (Den Danske Begrebsordbog)
 • Den Danske Begrebsordbog i bogudgave (1. udgave, 1.oplag udkom dec. 2014, 4. oplag i 2015)
 • DK-CLARIN – Videreudvikling af DanNet (2008-2010) · further development of DanNet(within the DK-Clarin project 2008-2011)
 • "Ord i nærheden": integrering af data fra Den Danske Begrebsordbog på ordnet.dk/ddo
 • Ekstern lektor på danskfaget, Københavns Universitet; dansk sprog, leksikografi, 2002-2009 · Associate professor, University of Copenhagen, Danish language (2002-2009)
 • DanNet – Udvikling af et dansk leksikalsk-semantisk ordnet (2004-2008) · Development of a lexical-semantic wordnet of Danish (2004-2008)
 • Den Danske Ordbog i bogudgave (2003-2005) · The Danish Dictionary - corpus based dictionary of contemporary Danish in 6 vols.
 • Ph.d.-projekt om danske adverbiers leksikalske syntaktiske egenskaber (2001-2004), Københavns Universitet · Ph.d.-project, University of Copenhagen: The Syntax of Danish adverbs (2001-2004)
 • STO, Københavns Universitet  · STO: Computational syntactic lexicon of Danish, University of Copenhagen
 • SIMPLE, Københavns Universitet · EU-project on computational semantic lexica, University of Copenhagen


  Publikationer· Publications


Se publikationsliste.

Se medarbejdere