Sanni Nimb

Seniorredaktør

 • Ordnet.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 27 265 640
E-mail: sn@dsl.dk

 • cand.mag., ph.d., Københavns Universitet 2005· dr, University of Copenhagen 2005
 • medlem af Dansk Sprognævns Repræsentantskab 2017-20
 • medlem af det sprogteknologiske udvalg, 2018-19, Dansk Sprognævn
 • formand for Udvalget for Retskrivning 2017-20, Dansk Sprognævn
 • medlem af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
 • medlem af styrelsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund
 • Interesseområder · Interest areas

  • Ordbøger for dansk, både som opslagsværk og til anvendelse i sprogteknologi og digital humaniora · General and computational lexicography, digital humanities
  • Det danske ordforråd: særlige kategorier af ord og diverse aspekter af ordbetydninger og konnotationer, herunder kønsstereotyper · All semantic aspects of the Danish lexicon
  • Begrebsordbøger, wordnets, leksikalsk semantik, semantiske relationer og udnyttelsen af data i sprogteknologi og digital humaniora, herunder anvendelsen af Den Danske Begrebsordbog til automatisk emneidentificering · Thesauri, wordnets, lexical semantics; semantic relations; linking of lexical resources; compiling of lexical data for language technology, the use of lexica in digital humanities, i.e. the use of thesaurus data in topic identification
  • Dansk sprog generelt: Retskrivning, grammatik, semantik, pragmatik · Grammar (morphology, syntax, semantics, pragmatics)
  • Foredrag om dansk sprog, leksikografi, digital humaniora og sprogteknologi; undervisning i dansk sprog og leksikografi på universitetsniveau
   · Teaching at university level: Danish language, lexicography, computational lexicography


  Projekter· Projects

  • ordnet.dk – Udvikling af et digitalt ordbogskoncept · Development of a design concept for digital dictionaries
  • ELEXIS – EU-project 2018-22 om leksikografi og sprogteknologi, Horizone 2020 · EU-project 2018-22 on lexicography and language technology, Horizone 2020
  • DanNet2 - Udnyttelse af Den Danske Begrebsordbog i sprogteknologi, med Thomas Troelsgård, Nicolai H. Sørensen og Jonas Jensen, i samarbejde med København Universitet (Bolette S. Pedersen, Sussi Olsen, Simon Gray), støttet af Carlsbergfondet 2019-2022 · The use of data from The Danish Thesaurus in language technology, with Thomas Troelsgård, Nicolai H Sørensen and Jonas Jensen, in collaboration with the University of Copenhagen (Bolette S. Pedersen, Sussi Olsen, Simon Gray), funded by the Carlsberg Foundation 2019-2022
  • WebDDB - Digital udgivelse af Den Danske Begrebsordbog målrettet forskere, med Thomas Troelsgård og Nicolai H. Sørensen, støttet af Carlsbergfondet 2020-2022 · Digital edition of the Danish Thesaurus aiming at researchers, with Thomas Troelsgård and Nicolai H. Sørensen, funded by the Carlsberg Foundation 2019-2022
  • Videreudvikling af Den Danske Begrebsordbog med sigte på fremtidig digital udgave (hovedredaktør) · The Danish Thesaurus; further development aiming at a future online edition

  Afsluttede projekter· Finished Projects

 • Fra Begrebsordbog til Dansk FrameNet: udvikling af et FrameNet-leksikon for dansk i samarbejde med Københavns Universitet  , download: https://github.com/dsldk/dansk-frame-net · The Danish FrameNet lexicon, open source, download: https://github.com/dsldk/dansk-frame-net
 • Forskningsprojektet "Semantic Processing across Domains" (med prof. Bolette S. Pedersen & prof. Anders Søgaard, KU), støttet af FKK (semantisk opmærkning; dansk framenet-leksikon ud fra Den Danske Begrebsordbog)· · Research project, DSL & University of Copenhagen (semantic tagging; Framenet-lexicon for Danish based on thesaurus data (Den Danske Begrebsordbog)
 • Den Danske Begrebsordbog i bogudgave (1. udgave, 1.oplag udkom dec. 2014, 4. oplag i 2015)
 • DK-CLARIN – Videreudvikling af DanNet (2008-2010) · further development of DanNet(within the DK-Clarin project 2008-2011)
 • "Ord i nærheden": integrering af data fra Den Danske Begrebsordbog på ordnet.dk/ddo
 • Ekstern lektor på danskfaget, Københavns Universitet; dansk sprog, leksikografi, 2002-2009 · Associate professor, University of Copenhagen, Danish language (2002-2009)
 • DanNet – Udvikling af et dansk leksikalsk-semantisk ordnet (2004-2008) · Development of a lexical-semantic wordnet of Danish (2004-2008)
 • Den Danske Ordbog i bogudgave (2003-2005) · The Danish Dictionary - corpus based dictionary of contemporary Danish in 6 vols.
 • Ph.d.-projekt om danske adverbiers leksikalske syntaktiske egenskaber (2001-2004), Københavns Universitet · Ph.d.-project, University of Copenhagen: The Syntax of Danish adverbs (2001-2004)
 • STO, Københavns Universitet  · STO: Computational syntactic lexicon of Danish, University of Copenhagen
 • SIMPLE, Københavns Universitet · EU-project on computational semantic lexica, University of Copenhagen


  Publikationer· Publications

 • "Towards Automatic Linking of Lexicographic Data: the case of a historical and a modern Danish dictionary"/Ahmadi, Sina, Sanni Nimb, John P. McCrae, Nicolai H. Sørensen, i Proceedings of XIX EURALEX International Congress 2021, Volume 1, Alexandroupolis, Grækenland (under udgivelse)
 • "Updating the Dictionary: Semantic Change Identification Based on Change in Bigrams over Time” /Sanni Nimb, Nicolai Hartvig Sørensen og Henrik Lorentzen, i I Slovenščina 2.0: Collocations in Lexicography, (under udgivelse)
 • “World Class Language Technology - Developing a Language Technology Strategy for Danish” / Sabine Kirchmeier, Philip Diderichsen, Peter Juel Henrichsen, Sanni Nimb, Bolette S. Pedersen m.fl. i Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marseilles, Frankrig, 2020
 • "Multilingual Evaluation Datasets for Monolongual Word Sense Alignment” / Ahmadi, Sina, John McCrae, Sanni Nimb, Thomas Troelsgård, Sussi Olsen, Bolette S. Pedersen, Thierry Declerc, Monica Monachini, Irene Pisani, Tanja Wissik, Carole Tiberius m.fl., i Proceedings of the 12th International Conference on Language Resources and Evaluation, Marseilles, Frankrig, 2020
 • "D6.2 Recommendations on legal and IPR issues for lexicography" / Boelhouwer, Bob, Iztok Kosem, Sanni Nimb, Miloš Jakubíček, Carole Tiberius, Simon Krek, Morten Rosenmeier, elex.is/deliverables, elex.is 2020
 • "Linking DanNet with Princeton WordNet" / Pedersen, Bolette S., Nimb, Sanni, Olsen, Ida Rørmann, Olsen, Sussi, i Global WordNet 2019 Proceedings, Wroclaw, Poland, 2019
 • "From standalone thesaurus to integrated related words in the Danish Dictionary" / Nimb, Sanni, Nicolai H. Sørensen, Thomas Troelsgård, i Proceedings from Euralex 2018, Ljubliana, Slovenia, 2018
 • "Word2Dict – Lemma Selection and Dictionary Editing Assisted by Word Embeddings" / Nicolai H. Sørensen, Nimb, Sanni, i Proceedings from Euralex 2018, Ljubliana, Slovenia, 2018
 • "A Danish FrameNet Lexicon and an Annotated Corpus Used for Training and Evaluating a Semantic Frame Classifier" / Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni; Søgaard, Anders; Hartmann, Marieke; Olsen, Sussi. I: Proceedings of the 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, Miyazaki, Japan. 2018 . Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in proceedings › Research › peer-review
 • "Combining Dictionaries, Wordnets and other Lexical Resources - Advantages and Challenges" / Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni; Olsen, Sussi; Sørensen, Nicolai Hartvig . In Globalex Proceedings 2018, Miyasaki, Japan. 2018 . Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in proceedings › Research › peer-review
 • The Danish FrameNet Lexicon: method and lexical coverage / Nimb, Sanni. In Proceedings of the International FrameNet Workshop at LREC 2018, Miyazaki, Japan, 2018 . Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in proceedings › Research › peer-review
 • "From Thesaurus to FrameNet" / Nimb, Sanni; Braasch, Anna; Olsen, Sussi; Pedersen, Bolette Sandford; Søgaard, Anders. I: Electronic Lexicography in the 21st century: Proceedings of eLex 2017 conference. 2017. p. 1-22.
 • "An empirically grounded expansion of the supersense inventory" / Martinez Alonso, Hector; Johannsen, Anders Trærup; Olsen, Sussi; Nimb, Sanni ; Pedersen, Bolette Sandford.Proceedings of the 8th Global Wordnet Conference. Bucharest, 2016 . p. 199-208. Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Article in proceedings
 • "Fra begrebsordbog til sprogteknologisk ressource : verber, semantiske roller og rammer – et pilotstudie" / Nimb, Sanni; Pedersen, Bolette Sandford.In: Skrifter / Nordisk forening for leksikografi, Vol. 14, 2016 , p. 417-429. Contribution to journal › Conference article
 • "Betydningsinventarer – i ordbøger og i løbende tekst" / Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni; Braasch, Anna; Olsen, Sussi.In: Skrifter / Nordisk forening for leksikografi, Vol. 14, 2016, p. 417-429.Contribution to journal › Conference article
 • "Der er ikke langt fra tanke til handling" / Nimb, Sanni, i: Simon Skovgaard Boeck & Henrik Blicher (red.): Danske Studier 2016, København, Universitets-Jubilæets danske Samfund 2016, s. 25-592016
 • "The SemDaX Corpus - sense annotations with scalable sense inventories" / Pedersen, Bolette Sandford; Braasch, Anna; Johannsen, Anders Trærup; Martinez Alonso, Hector; Nimb, Sanni; Olsen, Sussi; Søgaard, Anders; Sørensen, Nicolai. I: Proceedings of the 10th edition of the Language Resources and Evaluation Conference, LREC 2016. Portorož, Slovenia. 2016
 • "An empirically grounded expansion of the supersense inventory" / Martínez Alonso, Hector, Johannsen, Anders, Olsen, Sussi, Nimb, Sanni, Pedersen, Bolette S. I: Proceedings of the 8th Global Wordnet Conference,Bucharest, Romania 2016
 • "Begrebernes verden – og verdens begreber" / Sanni Nimb, I: Carlsbergfondets Årsskrift 2015, Carlsbergfondet, s. 22-25, 2015
 • "Supersense tagging for Danish« / Martinez Alonso, Hector; Johannsen, Anders Trærup; Olsen, Sussi; Nimb, Sanni; Sørensen, Nicolai; Braasch, Anna; Søgaard, Anders; Pedersen, Bolette Sandford. I:Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2015. Vol. 109 Linköping University Electronic Press. (NEALT (Northern European Association of Language Technology) Proceedings Series, Vol. 23), 2015
 • "Eksperimenter med et skalérbart betydningsinventar til semantisk opmærkning af dansk" / Pedersen, Bolette Sandford; Nimb, Sanni; Olsen, Sussi. I: Rette ord: Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. red. / Dorthe Duncker; Skafte Jensen Eva; Ole Ravnholt. Vol. 46 Dansk Sprognævns skrifter, s. 247-261 (Dansk Sprognævn. Skrifter), 2015
 • "Den Danske Begrebsordbog" / Sanni Nimb (hovedredaktør), Henrik Lorentzen, Liisa Theilgaard, Thomas Troelsgård, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Syddansk Universitetsforlag 2014
 • "The Danish Thesaurus: Problems and Perspectives" / Sanni Nimb, Lars Trap-Jensen, Henrik Lorentzen. I: Andrea Abel, Chiara Vettori & Natascia Ralli (eds.), Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014. Bolzano/Bozen: EURAC Research, pp. 191-199, 2014
 • "Semantic Annotation of the Danish CLARIN Reference Corpus" / Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb, Sussi Olsen, Anders Søgaard, Nicolai H. Sørensen. I: Proceedings from isa-10, 10th Joint ACL - ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation. Reykjavik, Island: European Language Resources Association (ELRA), s. 25-29 , 2014
 • "At have begreb skabt om noget – om Den Danske Begrebsordbog" / Henrik Lorentzen, Sanni Nimb og Thomas Troelsgård. I: Ruth Vatvedt Fjeld og Marit Hovdenak (red.):  Nordiske studier i leksikografi 12. Rapport fra Konferanse om leksikografi i Norden, Oslo 13.-16. august 2013, side 303-326. 2013
 • "Leksikalsk-semantisk information i en ny dansk begrebsordbog" /Sanni Nimb. I Betydning og Forståelse. Festskrift til Hanne Ruus (Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen og Karen Skovgaard-Petersen (red.) Selskab for Nordisk Filologi, Københavns Universitet. 2013. 396 sider, 2013
 • "Enriching a wordnet from a thesaurus" / Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb, Anna Braasch, Nicolai H. Sørensen & Thomas Troelsgård. I: Workshop Proceedings on Lexical Semantic Resources for NLP from the 19th Nordic Conference on Computational Linguistics (NODALIDA). Linköping Electronic Conference Proceedings; Volume 85 (ISSN 1650-3740), 2013
 • "Towards a richer wordnet representation of properties – exploiting semantic and thematic information from thesauri". / Sanni Nimb, Bolette Sandford Pedersen. I: LREC 2012 Proceedings. Istanbul, Turkey, 2012
 • "Semantiske relationer i en ny dansk begrebsordbog: genbrug på tværs af ordbøger" / Sanni Nimb. I: Henrik Lorentzen og Ruth Vatvedt Fjeld (red.) LexicoNordica 18, Nordisk Forening for Leksikografi. 2011
 • "Fra krydderkage til running sushi – hvordan nye ord kommer ind i Den Danske Ordbog" / Henrik Lorentzen, Nimb, Sanni. I: Margrethe Heidemann Andersen og Jørgen Nørby Jensen (red.): Nye ord – København 12.-13. april 2011, Sprognævnets konferenceserie 1, pp. 69-85, 2011
 • "Anmeldelse af Bente Maegaard og Lene Schøsler (red.): En snemand på syv måder". I: Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher (red.) Danske Studier 2011. Syddansk Universitetsforlag, pp.188-195, 2011
 • "Merging specialist taxonomies and folk taxonomies in wordnets – a case study of plants, animals and foods in the Danish wordnet" / Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb, Anna Braasch). I: Proceedings from 7th Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Malta, 2010
 • "Fra ordbog til wordnet. Hvordan udmøntes en ordbogsdefinition i en formaliseret wordnetbeskrivelse?" / Henrik Lorentzen, Nimb, Sanni: I: Harry Lönnroth & Kristina Nikula (red.) (2010): Nordiska studiar i lexikografi 10. Rapport från Konferencen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3-5 juni 2009, pp. 329-344. Tammerfors 2010
 • "Use, Re-use and Synergetic Benefit: The Interplay between WordNet and Dictionary Data" Sanni Nimb, Lars Trap-Jensen. I: GSCL Forum – Special Issue on Lexical-Semantic and Ontological Resources.German Society for Computational Linguistics. 19. s.
 • 2009 "Et net af ord" /Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb. I: K. Farø, A. Holsting, N.Larsen, J.E. Mogensen & T.Vinther (eds). Sprogvidenskab i glimt. 70 tekster om sprog i teori og praksis. Syddansk Universitetsforlag, s.112-117. 2009.
 • "DanNet – the challenge of compiling a WordNet for Danish by reusing a monolingual dictionary" / Pedersen, B.S, Nimb, S., J. Asmussen, N. Sørensen, L. Trap-Jensen, H. Lorentzen. I: Language Resources and Evaluation, Computational Linguistics Series. 10.1007/s10579-009-9092-1. 31 s. 2009.
 • "The Semantic Relations of Artifacts in DanNet" / Sanni Nimb. I: B.S. Pedersen, A.Braasch, S. Nimb, R. Vatvedt Fjeld (eds.): Proceedings of the NODALIDA 2009 workshop. WordNets and other Lexical Semantic Resources - between Lexical Semantics, Lexicography, Terminology and Formal Ontologies.NEALT Proceedings Series, Vol. 7.Northern European Association for Language Technology (NEALT) (http://omilia.uio.no/nealt) Elektronisk publiceret af Tartu University Library (Estland) http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/9209. 6 s. 2009.
 • "Oplysninger om adverbiers syntaks i danske ordbøger: er det tit, at det desværre bare ikke overhovedet er dækkende?" Sanni Nimb. I: Studier i Nordisk 2006-2007. Selskab for Nordisk Filologi. Københavns Universitet. http://www.selskabfornordiskfilologi.dk/sin/sin-2006-2007/sin0607-sn-off2.pdf/. 31. s. 2009
 • "DanNet: udvikling og anvendelse af det danske wordnet" Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb & Lars Trap-Jensen. I: Ásta Svavarsdóttir, Guðrún Kvaran, Gunnlaugur Ingólfsson, Jón Hilmar Jónsson (red.): Nordiske Studier i Leksikografi 9, NFL-skrift nr. 10, Reykjavík 2008, s. 351-367. 2008.
 • "Event Hierarchies in DanNet" / Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb. I: Tanáes A., D. Csendes, V. Vineze, Ch. Fellbaum og P. Vossen (red.) Proceedings of the fourth Global WordNet Conference, University of Szeged, Department of Informatics, Ungarn, pp. 339-348. 2008.
 • "DanNet – leksikalsk semantisk WordNet for dansk" / Sanni Nimb, Nicolai H. Sørensen. I: Peter Widell og Mette Kunøe (red.) 11. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, Århus 2007.
 • "A typed account of adverbial quantifiers" / Anders Søgaard, Sanni Nimb. I: Anders Søgaard & Petter Haugereid (eds.) The 2nd International Workshop on Typed Feature Structure Grammars (TFSG'07). CST Working Papers, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet, pp. 59-68. 2007.
 • "DanNet – a wordnet for Danish" / Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb, Jørg Asmussen, Nicolai H. Sørensen, Lars Trap-Jensen og Henrik Lorentzen). I: Proceedings from Third International Conference on Global Wordnets. Jeju, South Corea. 2006.
 • "Adverbiers syntaks i ordbøger" / Sanni Nimb. I: Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen (red.) Nordiske Studier i Leksikografi 8, Nordisk Forening for Leksikografi/Det Danske Sprog og Litteraturselskab, København, pp. 283-301. 2006.
 • "Leksikalsk beskrivelse af adverbiers semantik i norsk, svensk og dansk – LEXADV" / Sanni Nimb, Ruth V. Fjeld, Maria Toporowska Gronostaj og Bolette Pedersen. I: Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen (red.) Nordiske Studier i Leksikografi 8, Nordisk Forening for Leksikografi/Det Danske Sprog og Litteraturselskab, København, pp. 301-315. 2006.
 • "LEXADV – a multilingual semantic Lexicon for Adverbs"/ Sanni Nimb. I: LREC 2006 proceedings, Genova. ELRA, Paris, Frankrig, CD-ROM. 4 sider. 2006
 • "At give computeren ordet" Anna Braasch, Stig W. Jørgensen, Sanni Nimb og Sussi Olsen). I: A. Braasch, C. Navaretta, S. Nimb, S. Olsen, P.Paggio, B.S.Pedersen, J. Wedekind (red.) Sprogteknologi i dansk perspektiv, C.A.Reitzels Forlag, København, pp. 79-98. 2006.
 • "Danske adverbier mellem leksikon og syntaks" /Sanni Nimb. I: Peter Widell og Mette Kunøe (red): 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, Aarhus, pp. 278-288. 2005.
 • "Danske Adverbier mellem Leksikon og Syntaks - ph.d.-afhandling" /Sanni Nimb. Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. 278 sider. 2005.
 • "A Syntactic Lexicon for Danish Adverbs" /Sanni Nimb. I: Geoffrey Williams and Sandra Vessier (Eds.): Proceedings of the Eleventh EURALEX International Congress, EURALEX 2004, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université´de Bretagne Sud, Lorient, Frankrig, pp. 905-911. 2004.
 • "A Corpus-based Syntactic Lexicon for Adverbs" /Sanni Nimb. I: Proceedings from 4th Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Lissabon, Portugal, 26-28. maj 2004, pp.1063-1066. 2004.
 • "The Syntactic Description of Adverbs in the Danish Computational Lexicon STO" /Sanni Nimb. NoDaLiDa 30.-31.maj 2003, Reykjavik, Island. http://www.hi.is/~eirikur/nodalida/nimb-noda.pdf. 7 sider. 2003.
 • "Adverbs in Semantic Lexica for NLP – The extension of the Danish SIMPLE lexicon with Time Adverbs". /Sanni Nimb. I: Proceedings from Third Conference on Language Resources and Evaluation, LREC, Las Palmas, pp.800-806. 2002.
 • "Treating Metaphoric Senses in a Danish Computational Lexicon -- different cases of regular polysemy" / Sanni Nimb, Bolette S. Pedersen. I: EURALEX 2000, Proceedings, Stuttgart, pp. 679-692. 2000.
 • "Semantic Encoding of Danish Verbs in SIMPLE -- Adapting a verb-framed model to a satellite-framed language" / Bolette S. Pedersen, Sanni Nimb. I: Proceedings from 2nd Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. Athens, pp.1405-1412. 2000.
 • "Supersymmetrier i den Danske Der-konstruktion" /Sanni Nimb, Peter Juel Henriksen. I: NyS 26-27, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, pp. 43-72. 2000.
 • "Collocations of Nouns: How to Present Verb-noun Collocations in a Monolingual Dictionary"/Sanni Nimb. I Euralex ’96, Proceedings I-II. Göteborg University, Department of Swedish, pp.265-273. 1996.
 •  

  Organisationsarbejde · Organizational work

Medlem af Dansk Sprognævns Repræsentantskab Formand for Udvalget for Retskrivning, Dansk Sprognævn

Se medarbejdere