Publikationer

(1) Torfæus’ fortale til den danske oversættelse af Flatøbogen (1661). Udgivet med indledning og kommentar af Lars Boje Mortensen & Simon Skovgaard, i: Den nordiske histories fader. Tormod Torfæus. Karmøyseminaret 2002. Stavanger 2004, s. 213-221.

(2) På hjemmesiden Studér Middelalder på Nettet (http://smn.dsl.dk) under Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs hjemmeside følgende tekstkritiske udgaver der har været underkastet kollegialt tilsyn: a. Den Danske Rimkrønike efter Ghemen-trykket 1495 [sa. m. Jonathan Adams]. b. Rydårbogen efter E don.var. 3,8° [sa. m. Jonathan Adams og Merete K. Jørgensen; under udlæggelse].

(3) Linköping-håndskriftet Theol. 217 og hr. Michaels rosenkransdigt, i: Danske Studier 2006, s. 161-164.

(4) Alle ord er bevingede, men nogle er mere bevingede end andre [anm. af Pia Jarvad: Bevingede Ord], i: LEDA-Nyt nr. 43 – Marts 2007, s. 18-21.

(5) Hvad mente Isak Collijn med ”redaktion”?, i: Jonna Louis-Jensen m.fl. (red.): Encyclopædica Brittannica [festskrift til Britta Olrik Frederiksen].  Kbh. 2007, s. 175-181. http://nfi.ku.dk/publikationer/encyclopaedica_brittanica/.

(6) Fire tematiske ordbøger fra renæssancens Danmark, i: Nordiske Studier i Leksikografi 9. Reykjavík 2009, s. 423-433.

(7) Fire tematiske ordbøger fra dansk renæssance. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet. Forsvaret 3. juli 2009.

(8) Etableringen af dansk som kildesprog, i: LexicoNordica 16, s. 255-270.

(9) Om den danske version af Variarum rerum vocabula, i: Språk och stil. Ny följd 19, 2009.

(10) Om Henrik Smiths tillæg i udgaven af Christiern Pedersens Vocabularium ad usum dacorum, Leipzig 1518, i: Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger 48, 2009, s. 57-87.

(11) Nye kilder til dansk ordbogshistorie, i: Nordiska studier i lexikografi 11. Lund 2012. S. 138-149

(12) Leksikografihistorien krydser grænser [anm. af Lennart Larsson (red.): Wörter-Büchlein], i: LexicoNordica 19, 2012. s. 227-238

(13) Plantenavne i nogle danske renæssanceordbøger, i Lars-Erik Edlund, Inger Larsson og Staffan Nyström (red.): Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap. Föredrag från ett symposium i Stockholm och Uppsala 25–26 november 2010. Uppsala 2013. s. 93-100

(14) Tankevirksomhedens kropslige placering, i Dorthe Duncker, Anne Mette Hansen og Karen Skovgaard-Petersen (red.): Betydning & Forståelse. Festskrift til Hanne Ruus. København 2013. s. 305-311