Dansk Sproghistorie

6-binds bogværk og en hjemmeside med supplerende indhold

Dansk Sproghistorie skaber ny erkendelse om det danske sprogs historie og bidrager dermed til den sproglige refleksion i Danmark. Den vil stimulere interessen for sproget og øge kendskabet til de påvirkninger dansk har været udsat for, og til de forandringer sproget har undergået som følge af påvirkningerne. Værket udforsker også hvordan det danske (rigs)sprog har påvirket andre sprog (nationalsprog og dialekter), og det giver gennem beskrivelsen af sproget indsigt i den danske identitetsdannelse gennem den historiske tid. Sproghistorien vil kunne give både forskere og lægfolk viden til og baggrund for at forstå og tage stilling til det danske sprogs rolle og status i dag.

Værket beskriver og illustrerer på ca. 2500 sider sproget og dets udvikling fra de tidligste rune­indskrifter til dagens samfund, der er præget af sproglig mangfoldighed. I værket fremlægger, diskuterer og vurderer forskerne deres resultater. En del af den videnskabelige dokumenta­tion lægges på Dansk Sproghisto­ries hjemmeside.

Redaktionen og skribenterne arbejder på en lang række tværgående behandlinger af specielle emner (fx lyd-, ortografi-, ordforråds- og grammatikhistorie) samt på historiske og sociologiske fremstillinger som sætter de sproglige udviklinger ind i en forståelig ramme. Desuden arbejdes der på en ræsonnerende præsentation af teorier om sprogenes indbyrdes slægtskab, udvikling og udbredelse, en sproghistoriens sproghistorie.