Dansk Sproghistorie

6-binds bogværk og en hjemmeside med supplerende indhold

Dansk Sproghistorie 1-6 skaber ny erkendelse om det danske sprogs historie og bidrager dermed til den sproglige refleksion i Danmark. Den vil stimulere interessen for sproget og øge kendskabet til de påvirkninger dansk har været udsat for, og til de forandringer sproget har undergået som følge af påvirkningerne. Værket udforsker også hvordan det danske (rigs)sprog har påvirket andre sprog (nationalsprog og dialekter), og det giver gennem beskrivelsen af sproget indsigt i den danske identitetsdannelse gennem den historiske tid. Sproghistorien vil kunne give både forskere og lægfolk viden til og baggrund for at forstå og tage stilling til det danske sprogs rolle og status i dag.

Værket beskriver og illustrerer på ca. 2500 sider sproget og dets udvikling fra de tidligste rune­indskrifter til dagens samfund, der er præget af sproglig mangfoldighed. I værket fremlægger, diskuterer og vurderer forskerne deres resultater. En del af den videnskabelige dokumenta­tion lægges på Dansk Sproghisto­ries hjemmeside.

Redaktionen og skribenterne arbejder på en lang række tværgående behandlinger af specielle emner (fx lyd-, ortografi-, ordforråds- og grammatikhistorie) samt på historiske og sociologiske fremstillinger som sætter de sproglige udviklinger ind i en forståelig ramme. Desuden arbejdes der på en ræsonnerende præsentation af teorier om sprogenes indbyrdes slægtskab, udvikling og udbredelse, en sproghistoriens sproghistorie.

Gå til Dansk SproghistorieAarhus Universitetsforlags hjemmeside.

Besøg dansksproghistorie.dk.

Plan

2003 projektstart
2005, 7. april præsentation af Dansk Sproghistorie ved symposiet "En ny stor dansk sproghistorie", Syddansk Universitet afsluttet
2006, 12. oktober præsentation af Dansk Sproghistorie ved 11. Møde
om Udforskningen af Dansk Sprog, Aarhus Universitet
afsluttet
2008,
24.-25. januar
arrangør af konferencen Linguistics & Poetics om grænsefladen mellem lingvistik og poetik, mellem sprogvidenskab og litteraturfortolkning, Carlsberg Akademi afsluttet
2008, 31. marts arrangør af seminar om oversættelsers betydning for det danske sprogs historie afsluttet
2011, 9. marts symposium om Syntaks og bøjning i Dansk Sproghistorie afsluttet
2016, 11. november udgivelse af bind 1, Dansk tager form, og lancering af dansksproghistorie.dk afsluttet
2017, 26. januar Seminar i anledning af udgivelsen af Dansk tager form, Københavns Universitet afsluttet
2018, 27. juni udgivelse af bind 2, Ord for ord for ord afsluttet
2019, 7. august udgivelse af bind 3, Bøjning og bygning afsluttet
2020, 17. marts udgivelse af bind 4, Dansk i brug afsluttet
2020 udgivelse af bind 5, Dansk i samspil i gang
2021, marts-april Foredragsrække om den danske sproghistorie, Grundtvigsk Forum, Vartov i gang
2021 udgivelse af bind 6, Forfatternes dansk i gang
2021 projektafslutning