Ebba Hjorth

Ebba Hjorth

Projektleder

  • Dansk Sproghistorie

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 60 802 035
E-mail: eh@dsl.dk

Ebba Hjorth på DSL

Begyndte som studentermedhjælper på udgaven af barokdigteren Anders Arrebos Samlede Skrifter.

Fortsatte derefter med at skrive Ordbog over Anders Arrebos sprog.

Fra 1975 redaktør ved og senere leder af Gammeldansk Ordbog, der dækker perioden fra ca. 1100 til 1515. Førte ordbogen ind i den digitale tidsalder og arbejdede teoretisk med strukturering af ordbogsdata. Medvirkede ved konstruktion af redigeringsprogrammel til ordbogsarbejde.

Fra 1991 ledende redaktør ved Den Danske Ordbog, en ordbog over nyere dansk. Ordbogen, der bygger på et elektronisk tekstkorpus, udkom i seks bind 2003-2005.

I 2002 initiativtager til og derefter deltager i forskningsprojektet Studér Middelalder på Nettet.

Fra 2003 ledende redaktør ved Dansk Sproghistorie, en beskrivelse i seks bind af det danske sprogs historie ude i verden og herhjemme samt af de øvrige sprog der har været og er i brug i Danmark. Første bind udkom i november 2016. Sidste bind udkommer i begyndelsen af 2021.

 

Publikationer

Af større værker kan nævnes:

1982-1985 (sammen med John Kousgård Sørensen): Ordlister til Ældre Danske Tingbøger udgivet af Landbohistorisk Selskab.

1983: Ordbog til Anders Arrebo Samlede Skrifter.

1987 (sammen med Jane Rosenkilde Jacobsen, Bodil Nistrup Madsen, Ole Norling-Christensen og Hanne Ruus): Descriptive Tools for Electronic Processing of Dictionary Data.

1989 (sammen med Iver Kjær, Ole Norling-Christensen og Hanne Ruus: Dansk Ordbog. Plan for en ordbog over dansk nutidssprog. 18. december 1989.

1994 (ed. sammen med Marita Akhøj Nielsen): Tragica.

2003-2005 (red. sammen med Kjeld Kristensen): Den Danske Ordbog, bind 1-6.

2006 (ed. sammen med Jonathan Adams og Merete K. Jørgensen): Flensborg Stadsret, Harpestrengs Skrifter, Ivan Løveridder, Jon Præst og Skånske Kirkelov i Studér Middelalder på Netttet.

2016 (red. sammen med Birgitte Jacobsen, Henrik Galberg Jacobsen og Bent Jørgensen): Dansk tager form, Dansk Sproghistorie, bind 1.Se medarbejdere