Laurids Kristian Fahl

Ledende redaktør

  • Dansk Sproghistorie
  • Ludvig Holbergs Skrifter
  • Sproget.dk

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 50 777 477
E-mail: lkf@dsl.dk

Laurids Kristian Fahl er projektleder på sproget.dk (som DSL udgiver i samarbejde med Dansk Sprognævn) og sammen med Peter Zeeberg ledende redaktør på den moderniserede udgave af Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22. Har herudover været tilknyttet redaktionen for Dansk Sproghistorie siden 2015.

Laurids er produktionsansvarlig for selskabets trykte udgivelser og har i den forbindelse også kontakten med forlag, grafikere og trykkerier.

Ansat på DSL siden 1992 (som studentermedhjælp; fra 1999 som redaktør).


I sin tid på DSL har Laurids været tilknyttet følgende projekter


Konferencer og seminarer

  • Information wants to be free.... , symposium, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Københavns Universitets Festsal, 9. november 2017
  • Utgåvor i användning, konference, Nordisk Netværk for Editionsfilologer, Hanaholmen, Helsingfors, 6.-8. oktober 2017
  • Namn i nordiska ordböcker, symposium, Nordisk Forening for Leksikografi, Schæffergården, Gentofte, 27. januar 2017
  • Dansk Sproghistorie, seminar, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Københavns Universitet Søndre Campus, 26. januar 2017
  • Webredaktør i verdensklasse, kursus, webkonsulent Børge Kristensen, Copenux, Dansk Sprognævn, København, 2. marts, 10. marts og 12. april 2016

Se medarbejdere