Birgitte Jacobsen

Seniorredaktør

  • Dansk Sproghistorie

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, DSL
Christians Brygge 1
DK-1219 København K
Tlf. +45 33 13 06 60 (DSL)

Direkte tlf. +45 33 130 660
E-mail: bj@dsl.dk

Birgitte Jacobsen er seniorredaktør på projektet Dansk Sproghistorie.

Ansat på DSL siden april 2013. 

Tidligere lektor i lingvistik ved Grønlands Universitet, Nuuk (1993-2012).

Før det stipendiat på projektet Prosodi i genuint dansk talesprog (SHF) (1988-1990).

Medredaktør af den grønlandsk-danske ordbog Oqaatsit (1986-1997).

Medredaktør af Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning (1993-1997).

Faglige interesser: sproghistorie; fonetik; prosodi; sociolingvistik; dialektologi; leksikografi; metaforik; sprog i kontakt; CMC (sprog og kommunikation i elektroniske medier, fx chat, sms, Facebook); kognitive processer i stavning og læsning.


Se publikationsliste.

Se medarbejdere