Bøger

Find bogen   Se og køb litterære hovedværker, historiske kilder, bibliografier og meget mere.

Anden visning af listen
Trykt bog

H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin 1 - 6

Udgivet af: Carl Behrend og H. Topsøe-Jensen

Levin & Munksgaard 1933-1937

Trykt bog

Den danske Psalmebog

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Hans Thomissøn
Efterskrift ved: P. Severinsen

Levin & Munksgaard 1933

Trykt bog

J. H. Bredsdorff: Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi

Udgivet af: Jørgen Glahder

Levin & Munksgaard 1933

Trykt bog

Skrifter af Paulus Helie 1 - 7

Udgivet af: Marius Kristensen, Hans Ræder og P. Severinsen

Gyldendal 1932-1948

Trykt bog

Rasmus Rask: Udvalgte Afhandlinger 1 - 3

Udgivet af: Louis Hjelmslev

Levin & Munksgaard 1932-1935

Trykt bog

Hans Tausens Oversættelse af de fem Mosebøger

[ Facsimiletryk ]

Udgivet af: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Levin & Munksgaard 1932

Trykt bog

Saxonis Gesta Danorum 1 - 2

Udgivet af: Jørgen Olrik og Hans Ræder

Levin & Munksgaard 1931-1957

Trykt bog

Acta Philologica Scandinavica

[ 3.-5. årgang ]

Hovedredaktør: Johannes Brøndum-Nielsen

Munksgaard 1928-1931

Trykt bog

Den danske Bibel
Christian d. Tredjes Bibel

[ Facsimiletryk ]

Ejnar Munksgaards Forlag 1928

Trykt bog

Femten Aars Virksomhed
Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Stiftet 29. April 1911

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1926