Georg Zoëga: Briefe und Dokumente

Udgivere: Øjvind Andreasen † og Karen Ascani
Tilsynsførende: Patrick Kragelund og Fritz Saaby Pedersen
Finansiering: Bikubenfonden, Karen Ascani’s Fond, Ny Carlsbergfondet og Velux Fonden

Øjvind Andreasen udgav i 1967 første bind af den danske arkæolog, numismatiker m.m. Georg Zoëgas (1755-1809) omfattende korrespondance indeholdede dokumenter fra fødselen i 1755 til juni 1785. De fleste af dokumenterne vedrørende de følgende år efterlod han transskriberet. Disse vil, i revideret form og suppleret med nyt materiale, danne udgangspunkt for de følgende bind, der omfatter materialet frem til Zoëgas død. Udgaven forsynes med et navneregister og et udvalgt stedsregister, der også vil omfatte det første bind. Realkommentaren er udeladt, men til forskel fra bind 1 vil de følgende bind være forsynet med illustrationer.

Briefe und Dokumente II-V (+ registerbind) udkom 8. november 2013.

 

Udkommet:

Georg Zoëga: Briefe und Dokumente, 1967