Ny og opdateret version af Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er nu på nettet!

Med den nye version kan du søge i godt 23.000 poster, som ved udgangen af 2023 er ajourført til og med år 2022.

Ny og opdateret version af Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er nu på nettet!

For yderligere information kontakt DSL's sekretariat

Med den nye version kan du søge i godt 23.000 poster, som ved udgangen af 2023 er ajourført til og med år 2022.

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi har siden sin begyndelse for godt 50 år siden været en vigtig resurse i den danske litteraturforskning og
-undervisning.

Gennem tiden har bestræbelsen med bibliografien været, at den skulle registrere alt, hvad der blev udgivet både i Danmark og i udlandet om dansk litteratur i form af bøger, afhandlinger, tidsskriftartikler, bidrag til antologier, netpublikationer m.m.

Imidlertid har bibliografien ikke været tilgængelig i en årrække og har heller ikke været opdateret siden 2017, hvilket Det Danske Sprog- og Litteraturselskab nu er i gang med at råde bod på.

Vi forventer, at bibliografien ved udgangen af 2023 er ajourført til og med år 2022.

Med den nye version har du mulighed for at søge i godt 23.000 poster. Ønsker du fx at få overblik over, hvad der er skrevet om Inger Christensens forfatterskab, skal du blot skrive ”Inger Christensen” i søgefeltet på forsiden, og en liste på – i skrivende stund ‒ 217 udgivelser kommer frem.

God fornøjelse med litteratursøgningen!


Projektet er støttet af Augustinus Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond samt Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (KU).

Bibliografien kan tilgås her: https://bibl.dsl.dk/dlb
Gå til nyhedsoversigt