Ordbogens kilder

Den Danske Ordbog er først og fremmest udarbejdet på grundlag af undersøgelser i en stor samling af elektronisk lagrede tekster, et såkaldt tekstkorpus.

Ordbogens tekstkorpus indeholder mange tusinde tekster og tekstuddrag fra perioden 1983-1992. Teksterne stammer fra danske aviser, bøger, blade, radio- og tv-udsendelser, brochurer, reklamer, tegneserier, breve, skolestile, lejlighedssange m.m., således at der i alt er ca. 40 millioner løbende ord i korpus.

Et særligt søgeprogram har givet ordbogsredaktørerne mulighed for at samle et utal af informationer om hvordan sproget bliver brugt. Undersøgelser i korpus kan fx afsløre om et ord har skiftet betydning hos den yngre generation, eller om det i de faktiske forekomster afviger fra Dansk Sprognævns forskrifter mht. stavning el. bøjning. Korpus har desuden været den vigtigste kilde til de mange autentiske citater der gives i artiklerne for at illustrere opslagsordenes betydning og brug.

Ud over det store tekstkorpus bygger Den Danske Ordbog på mange andre kilder. Redaktionen har således løbende modtaget ordsedler fra et frivilligt korps af sproginteresserede, de såkaldte spORDhunde. Disse indberetninger har været med til at sikre at også sprogets seneste udvikling er blevet beskrevet i ordbogen.

Endelig har Den Danske Ordbogs redaktører benyttet sig af en lang række ordbøger, leksika, faglige opslagsværker m.m., ligesom også internettet blev en vigtig kilde i ordbogsarbejdet, både mht. informationssøgning og eksempler på anvendelsen af ord.